Otázky na pana premiéra, na které by měla odpovědět celá současná vláda

28. března 2012

Pane premiére, opravdu jste přesvědčen, že po omezení valorizace důchodů, vyjdou senioři se svými fixními příjmy, když jim Vaše vláda hodlá zdražit základní potraviny, léky a nájem?

Pane předsedo vlády, opravdu bojujete za podporu rodin s dětmi, když jste snížili porodné, rodičovské a hodláte zavést školné? Nemyslíte si, že základem problémů je vysoká nezaměstnanost mladých a špatný demografický vývoj české společnosti?

Pane premiére, domníváte se, že lidé po zvýšení DPH na potraviny, léky, energie a dopravu budou kupovat knihy či časopisy, pro které hodláte ponechat sníženou sazbu daně?

Pane předsedo vlády, pochopí lidé nutnost šetření a rozpočtových škrtů, když Vaši ministři rozdávají vysoké odměny a podporují netransparentnost při nákupech a akvizicích?

Pane premiére, proč v době ekonomické krize hodláte prosadit církevní restituce a to bez ohledu na většinový názor občanů České republiky? Vypíšete všeobecné referendum k této problematice? Nebo se bojíte, že se Vám na základě neúspěchu referenda rozpadne vládní koalice?

Pane předsedo vlády, proč prosazujete druhý pilíř penzijní reformy v době, kdy je schodek na důchodovém účtu, kdy je vysoká nezaměstnanost a kdy OSVČ nejsou solidární v tomto systému? Opravdu věříte tomu, že si mladím lidé začnou šetřit na důchod v době, kdy studují a zakládají rodiny? A kdy horko těžko shání slušně placenou práci.

Pane premiére, opravdu jste přesvědčen, že na Vaše škrty musí doplácet ti nejpotřebnější? Můžete se podívat lidem do očí a obhajovat škrty v sociální oblasti?

Pane předsedo vlády, kde jsou Vaše sliby, že nebudete zhoršovat životní úroveň občanům naší země? Proč záměrně podfinancováváte veřejné služby, policii, hasiče, armádu, vzdělání a zdravotnictví? Je Vaší snahou rozklad sociálního státu a plíživá privatizace?

Pane premiére, kdy konečně začnete bojovat s korupcí a kdy budete postihovat korupční chování ve státní a veřejné správě? Opravdu si neuvědomujete, že chování Vaší vlády nahrává politickému extremismu a podrývá demokratické principy České republiky? 

 

Blogy