Osobní bankrot jako cesta k vysvobození?

16. června 2017

Novela insolvenčního zákona hezky ukazuje, jak nemá domyšleny své ekonomické důsledky. Ministerstvo spravedlnosti se hájí tím, že zapracovalo poznatky z praxe insolvenčních správců a soudců. Ale spíše to vypadá, že opomnělo oprávněné zájmy občanů, živnostníků, podnikatelů i samotného státu.

Stanovení hranice splacení části dluhu po jednotlivých letech vypadá lákavě. Ministerstvo navrhuje zavedení možnosti oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty a nastavením splátkového kalendáře. Oddlužení by pak mělo trvat 3, 5 nebo 7 let v závislosti na výši uhrazených pohledávek. Varianta sedmi let umožňuje dlužníkům za splnění ostatních zákonných podmínek uhradit méně než 30 % pohledávek, respektive dlužník nemusí uhradit téměř nic. Zdánlivě je to lákavá vidina, umožní to oddlužení většího počtu domácností. Ale ministerstvo spravedlnosti nevyhodnotilo veškeré alternativy, jaké mohou nastat.

Když věřitelé budou vědět, že jim dlužník jednoduše nebude platit a nechá se oddlužit po uplynutí několika let, budou posílat dlužníka do exekuce mnohem dříve. Zrychlí se a zpřísní celý vymáhací proces, aby věřitelé dostali zpět alespoň nějaké peníze, než o ně v insolvenci přijdou.

Věřitelé, což jsou i státní a veřejné organizace, např. zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení či místní úřady, budou mít problém s pohledávkami svých dlužníků. I oni budou muset dlužné peníze vymáhat mnohem tvrdšími metodami než doposud. A pokud neuspějí a dlužník se dostane do insolvenčního řízení, přijdou státní organizace o svoje peníze. Tedy o peníze nás všech.

Podstatné je, že chybí jasně připravená studie, jaké ekonomické dopady může mít novela insolvenčního zákona na široké vrstvy obyvatel. Zájmy občanů jsou samozřejmě prioritou, ale předložené novele schází vyčíslení dopadů na záchranný systém, který chce ministerstvo spravedlnosti vybudovat. Ministerstvo třeba počítá s výnosy, které vzniknou z opětovného zaměstnání dlužníků, kteří mají mnoho exekucí. Ale zatím nepředložilo žádnou dopadovou studii, kolik takových lidí bude a jaký lze čekat jejich reálný přínos.

Novela určitě přinese spoustu pozitivního pro občany, kteří se dostali do kolotoče splátek. Ale na druhou stranu dluhy lidí, kteří dluží státním organizacím, za ně bude muset zaplatit stát. Nebo lépe řečeno, uhradí je daňoví poplatníci.

Václav Votava, poslanec ČSSD, předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

Zdroj: Tyden.cz

Blogy