O. Veselý: Opravdu SPD nechápe, nebo zase jen straší?

15. prosince 2017

Jako čerstvý člen a dokonce místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále si dovolím používat zkratku VEZ), jsem se dodnes pořádně nevzpamatoval z vystoupení pana poslance Volného z SPD (toto jméno si prosím pamatujme, protože o něm ještě uslyšíme) na posledním VEZ.

Pan Volný (kolega se mi opravdu psát nechce), který je bohužel také místopředsedou VEZ, navrhuje zamítnout ze strany ČR revizi Dublinského systému, pod označením Dublin IV. Jakákoliv diskuze na VEZ neměla cenu, protože argumenty stále opakoval a občas přidal i ostřejší slovo. Obávám se navíc, že nejde o stanovisko jednotlivého poslance, ale o mantru celého SPD.

Abychom si vysvětlili, oč jde, tak Dublin IV má dvě zásadní části. První částí jsou nové kvóty. Tady se skutečně kolegům z SPD nelze divit, že jsou na nohou. I naše strana (stejně jako všechny další) stojí za argumentem, že systém kvót je zcela nefunkční a není možné se k němu jakkoliv vracet.

Ovšem druhá zásadní část Dublinu IV je zcela opačná. Jde o vytvoření speciální před-procedury: Členský stát má povinnost (nikoliv pouze možnost) při posuzování žádosti zkontrolovat, jestli žadatel nepochází z tzv. „bezpečné třetí země„, nebo již požádal o azyl v jiné zemi. Pokud ano, je žadatel do dané země navrácen. Navíc existuje možnost posoudit žádost ve zrychleném řízení, a to, pokud žadatel pochází z „bezpečné třetí země“, nebo představuje bezpečnostní riziko. Abych nebyl obviněn z plagiátorství, tak se předem přiznávám, že jsem využil citaci v Wikipedie, která je, podle mého velmi trefná.

A teď můžeme na odpověď. Pokud tedy SPD odmítá Dublin IV jako celek, znamená to, že odmítají rychle vracet tzv. ekonomické migranty a migranty představující bezpečnostní riziko!!! Nicméně i já uznávám, že jde o pouhou logickou dedukci, která je zcela v rozporu s extrémními postoji SPD. Zbývají nám tedy jenom dvě další možnosti. Buď členové SPD umí číst pouze slova „kvóty" a „migranti". Jenže, ačkoliv si SPD nijak nevážím, z něčeho takového je skutečně nepodezírám.

Druhá možnost tedy je, že nás a českou společnost chce SPD opět jen bohapustě strašit. Ostatně její volební úspěchy na ničem jiném nestojí…

Blogy