Ohrozí fundamentální šetření bezpečnost státu?

18. srpna 2010

Jako bývalý ministr vnitra vím, že škrtnout 1,2 miliardy korun pět měsíců před skončením roku je téměř nemožné. Jako bývalý ministr vnitra vím, že škrtnout 1,2 miliardy korun pět měsíců před skončením roku je téměř nemožné.

xJako bývalý ministr vnitra vím, že škrtnout 1,2 miliardy korun pouhých pět měsíců před skončením roku je téměř nemožné. Slovíčko téměř znamená, že to možné je - ovšem za cenu plošného snížení platů zaměstnanců ministerstva vnitra, policistů a hasičů o minimálně 10 procent.

Přitom už současná situace v řadách policie není nijak radostná. Všichni s napětím očekávají, co bude, a zároveň zvažují co nejvýhodnější kroky. Nutným snížením tarifů - jakožto důsledkem tohoto škrtání - budou postiženi policisté mající nárok na nejvyšší výsluhu, která se počítá z posledního roku. Počet těchto policistů dosahuje téměř 15 tisíc! Pokud z tohoto počtu odejde polovina či jen třetina, bude to obrovská rána pro rozpočet v podobě odchodného a následné výplaty výsluhových nároků. Současně s masovým odchodem navíc musí být zahájen nábor a výcvik nových policistů. Je tedy zcela logické, že rozpočtově jde o velmi špatný krok, kterým se nic neušetří, ale výdaje budou naopak vyšší. O snížení kvality a výkonu policejních složek raději ani nemluvím.

Páni ministři, buďte odpovědní. Dalším nebezpečným krokem se může stát neuvážené snížení provozních výdajů. V důsledku toho totiž může hrozit zvýšená kriminalita, pozdní příjezdy policistů na místa činu, nedostatečná technika apod. Už nyní na tyto skutečnosti policisté i hasiči hlasitě upozorňují. Strašení pana ministra Kalouska, že nyní jde v oblasti škrtání jenom o rozcvičku a že příští rok budou škrty ještě větší, může dát policistům i hasičům opět jasný signál o tom, že lepší zítřky zřejmě za této vlády nepřijdou...

Ministr vnitra - a potažmo celá vláda - nedoceňují důsledky této situace a rezignují svým jednáním na základní, povinné funkce státu. Za cenu šetření, a nikoliv hledání příjmů tak dávají otevřeně všanc osudy lidí a jejich bezpečnost. Ideová předpojatost současných vládních představitelů, kvůli které odmítají např. daňovou progresi, může reálně ohrozit životy a majetek nás všech.

Apeluji proto na svědomí a společenskou odpovědnost alespoň některých ministrů, aby si tyto důsledky včas uvědomili a opustili heslo o plošném škrtání peněz. Měli by jej naopak nahradit snahou sloužit tomuto státu a jeho občanům. V této službě mohou být zakomponována i nutná úsporná opatření, ale nikoliv jako fundamentální a jediná politická hodnota, která nemá s rozpočtovou odpovědností nic společného.

Blogy