O čem hovoří i nehovoří výroční zpráva Social Watch

18. listopadu 2010

Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a generové spravedlnosti za rok 2009 uvádí, že jedinou cestou ze současné ekologické a ekonomické krize je investovat do lidí. Výroční zpráva sítě občanských organizací Social Watch vyšla v září 2009, v době vrcholící finanční krize. Jednotlivé národní zprávy měly zodpovědět na otázky: Jaké sociální a ekologické dopady měla globální hospodářská a finanční krize na vaši zemi? Jakým způsobem se k nim postavila místní vláda? Jaká řešení navrhla občanská společnost?

A národní zpráva o České republice s názvem Ve slepé uličce byla velmi kritická. A nutno říci, že i po právu. Zpráva hovoří o vládě ODS, SZ a KDU-ČSL, která po vzoru neoliberálních principů snížila daně nejvyšších příjmových skupin a firem, aby zvýšením DPH na základní potřeby zatížila zejména vícečetné domácnosti. Tím došlo k vysoké inflaci, která v roce 2008 dosáhla 6,3%, což se odrazilo v poklesu reálných mezd. A to prosím došlo v době, kdy ještě nezazněly dopady světové hospodářské krize. Naplnily se tak předpovědi, že na pravicové reformě veřejných financí prodělá většina občanů naší země.

V důsledku krize se situace výrazně zhoršila. Přibylo nezaměstnaných, velká většina zaměstnanců má nižší výplaty a mnoho z nich pracuje na zkrácenou pracovní dobu. Česká republika nebyla připravena na řešení problémů vzešlých z ekonomické krize, zejména z důvodu prohlášení bývalého premiéra M.Topolánka a ministra financí M. Kalouska, že krize České republice nehrozí. Příprava státního rozpočtu na rok 2009 a jeho schodek ve výši 192,4 miliardy korun, přispěly k prohloubení ekonomické recese v zemi.

„Já chci kapitalismus do zdravotnictví“, řekl v době zavádění zdravotních poplatků tehdejší ministr T. Julínek. V roce 2008 klesaly výdaje do zdravotnictví pod 7% HDP, nárůst úhrad od zdravotních pojišťoven rostl jen o dvě třetiny inflace. Snížily se platy ve zdravotnictví a došlo k odchodům téměř 20 000 zdravotnického personálu. Zavedení poplatků, pokusy o snížení sociálního pojištění a jeho omezení pro nejbohatší je dalším pokračováním regresivního zdanění.

Třírychlostní rodičovská dovolená znamenala zlepšení u žen pobírající vysoké příjmy, na druhou stranu zhoršení u žen s příjmy nízkými. Namísto řešení akutního problému s demografickým vývojem, pravicová vláda nekonala a nekoná. Problematickou oblastí je nedostatek možností a podpory při slaďování péče o děti a o rodinu s trhem práce.

Zpráva také hovoří o zhoršujícím se stavu ve financování nevládních organizací v ČR, kdy žadatelé projektů musí splňovat i politická kritéria a jejich aktivity nesmí být v rozporu s politikou donorů.

Závěrem chci dodat to, co nemohlo být ve zprávě Social Watch z časového hlediska uvedeno. Současná vláda ODS, TOP 09 a VV pokračuje v neoliberální politice. Takzvanou politikou rozpočtové odpovědnosti útočí na veřejné služby, komplikuje podpory v nezaměstnanosti, bourá zavedený sociální systém, snižuje platy zaměstnancům a podporu rodinám s dětmi. Nyní je evidentní, že rozpad veřejného sektoru byl u nás dopředu pečlivě naprogramován.

Drtivá většina lidí je tlačena do situace, kdy na jednu stranu jsou jim snižovány příjmy rodinných rozpočtů, na druhou stranu jsou jim zvyšovány výdaje. Výpadek příjmů státního a veřejných rozpočtů snižuje kvalitu a zejména dostupnost veřejných služeb. Po občanech se chce, aby si více přispívali na zdravotnictví, školství, důchody i na pořízení bydlení. Zátěž se tak přesouvá z těch bohatých na středně a nízko příjmové skupiny obyvatel České republiky.

Blogy