Novela zákona o obchodu s vojenským materiálem není všelékem

29. března 2011

Novela zákona o obchodu s vojenským materiálem je zejména transpozicí evropské směrnice do české legislativy, zjednodušující obchod s vojenským materiálem v rámci Evropské unie a zemí schengenského prostoru.

Nákup vojenské techniky přímo ze zahraničí bez prostředníků může snížit celkovou cenu akvizice, ovšem za předpokladu, že nákup bude probíhat řádným výběrovým řízením. Základní chybou současného systému není neexistence jasné zodpovědnosti, jak tvrdí pan ministr obrany, ale neexistence dlouhodobého plánování, která by termínově umožnila vypsat řádnou veřejnou soutěž. Protože pouze ta dá na jasnou a potřebnou specifikaci výrobku nejlepší cenovou nabídku.

Přímé obchody ministerstva nemusí odstranit korupční chování, jak tvrdí ministr A.Vondra, pokud nebude dodržován zákon o veřejných zakázkách a pokud nebude účinná kontrola. ČSSD vítá snahu MO o větší transparentnost vojenských zakázek a o zavedení „rodného listu“ zakázky, který bude veřejnosti dostupný. Je však nutno kontrolovat přímo v průběhu akvizičního procesu efektivitu vynakládaných peněz a to zejména hodnocením přínosu nákupu ke zvýšení schopností naší armády, a to v celém životním cyklu výrobku.

Nesmí se zapomínat ani na spolupráci s firmami sdruženými v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu, jejíž schopnosti a kapacity jsou součástí zajištění obrany a bezpečnosti naší země. Dlouhodobé plánování vývoje a výzkumu umožní dlouhodobou konkurenceschopnost našich výrobků pouze za předpokladu, že tyto výrobky budou zařazeny do výstroje a výzbroje Armády České republiky. To pak umožní zavedení těchto výrobků i do ostatních spřátelených armád zemí NATO i EU.

Blogy