Nejde jen o slova, ale o asociální přístup

7. května 2012

Paní poslankyně G.Pecková se snaží o vysvětlení svého výroku, kterým při projednávání návrhu zákona o důchodovém pojištění naštvala nejen opozici, ale zejména drtivou většinu seniorů. Podle mého názoru nejde toliko o slova paní doktorky, kterými chtěla ospravedlnit úsporná opatření, které se dotknou důchodců, srovnáním s životem za války a za totality. Jde o daleko hlubší problém, protože paní poslankyně obhajuje asociální přístup současné vlády.

Dokonce je tady ještě hlubší společenský problém, a to sociální vyloučení seniorů. Vždyť již v průběhu volební kampaně mladí herci v propangastickém klipu „Nevolte Levici. Přemluvte dědu a bábu.“, zaútočili na mezigenerační solidaritu a elementární lidskou a sociální slušnost.

Ano, také jsem přesvědčen, že nejstarší generace na základě svých životních zkušeností snáze pochopí nutnost úspor a škrtů, a možná právě s ohledem na lepší budoucnost mladší generace. Ale nemohu pochopit, že se tato životní odpovědnost stala důvodem pro obhajování nemorálních škrtů penzí, které povedou ke snižení životní úrovně většiny seniorů.

Popravdě řečeno, paní poslankyně se již v úvodu své zpravodajské zprávy jasně vyjádřila, když řekla, cituji: „ Můžeme se natahovat jenom tak, jak nám stačí triko. Když se totiž budeme natahovat víc, ukáže se holé všechno od pasu dolů“. Opravdu nevím, co by se mělo všechno ukázat, ale ve vztahu k navrhovanému poklesu důchodů se obávám, že řadě důchodců nezbude ani na to pomyslné triko. Protože navzdory paní poslankyni se nedomnívám, že se senioři ještě mohou přizpůsobit. Že ještě mohou snižovat své výdaje.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 P.Gazdík se omluvil široké veřejnosti za slova vyřčená jeho kolegyní, ale sám hlasoval pro reálný pokles důchodů, který odhaduji na 7% v průběhu dvou let. Nejde jen o to, že již současné penze sotva stačí na holé živobytí většiny seniorů, ale situace se zhoršila i v domovech pro seniory a v pečovatelských službách, řada důchodců již nemá ani na uhrazení nájmu. Ona totiž Drábkova a Klaouskova TOP 09 poněkud pozapoměla, že spotřební koš seniorů je daleko více náchylný na inflaci a růst DPH. Vždyť již dnešní inflace se pohybuje kolem 3% a vláda plánuje další zvýšení daně z přidané hodnoty.

Paní lékařka Pecková má jistě životní zkušenosti s léčbou seniorů, ale poněkud zapoměla, že její pacienti si musejí kupovat čím dál dražší léky a zdravotní pomůcky, že musejí za návštěvu její ordinace platit zdravotní poplatek a že ministr zdravotnictví za TOP 09 prosadil navýšení poplatku za pobyt v nemocnici. Strašení dluhovou krizí těmi, kteří tento dluh neustále navyšují je farizejské a nemorální. Tak jako je nemorální a ubohé brát těm, kteří se nemohou bránit. Paní kolegyně by se měla vrátit mezi seniory, aby konečně pochopila, proč důchodci chtějí za svá práva poprvé od  2.světové války demonstrovat.

Blogy