Naše země potřebuje více spravedlnosti

30. dubna 2019

Stará hesla dokážou být velmi aktuální. Když Národní politika před první oslavou svátku práce v roce 1890 napsala: „Zakažte 1. máj. Neučte dělnictvo lenošit!“, asi netušila, že mluví z duše pravici 21. století. I dnes se, podle našich neoliberálů, nemají lidé práce příliš flákat a nemají toho moc chtít. A hlavně se nemají dožadovat společenské zodpovědnosti těch nejbohatších, kteří neplatí daně, „optimalizují“ a vyvádějí zisky do zahraničí. Pro všechny ostatní je 1. máj jedním z největších svátků. Nám, sociálním demokratům pak připomíná, čím vším jsme museli projít, abychom naplnili ty nejzákladnější práva pracujících.

Abychom přivedli k životu sociální stát, ve kterém lidé nedřou do úmoru, ale mají právo na 8hodinovou pracovní dobu, silné odbory, placenou dovolenou, sociální a zdravotní pojištění či dostupné školství. A kde existují základní lidská a politická práva, tedy právo otevřeně říkat své názory a právo být vyslyšen.
Zítra tedy máme co slavit, avšak rozhodně nejsme na konci. V naší zemi stále existuje nerovnost, lidé nemají zasloužený podíl na společenském bohatství a statisíce z nás žijí v chudobě. Sociální demokracie to bere velice vážně a vidí v tom svůj hlavní úkol pro příští desetiletí.

Konkrétní výzvy jsou jasné. Čeká nás robotizace a změny pracovního trhu, kdy zaniknou statisíce míst. A není to žádné zbytečné strašení – každý už v samoobsluhách viděl, jak z nich pomalu mizí pokladní. A stejný osud čeká řadu dalších profesí, zejména těch, kde není nutná vysoká kvalifikace. Sociální demokracie ale nedopustí, aby tito lidé skončili na ulici, a připravujeme proto návrhy nových sociálních a rekvalifikačních programů.

Vedle toho chceme zkrátit pracovní dobu na 7,5 hodiny denně. Za prvé proto, že práce bude ubývat a poroste efektivita, a za druhé proto, že si to pracující zaslouží. Podíl na veřejném blahobytu musí být spravedlivý a není možné, aby smetanu vždy slízly jen největší podniky a nadnárodní korporace.
A v neposlední řadě není žádným objevem, že kratší pracovní doba zvyšuje efektivitu, protože lidé jsou spokojenější, mají více času na svou rodinu a na odpočinek. Bylo to jasné už před sto lety, kdy jsme společně s odbory prosadili zkrácení na osm hodin.

Musíme zkrátka více investovat do kvality života. Jsme součástí bohaté Evropy a je nepřijatelné, aby náš stát dával na sociální politiku o třetinu méně peněz, než je průměr EU. Stejně tak nemůžeme dlouhodobě trpět, aby naši zaměstnanci měli poloviční mzdy a aby jídlo prodávané v našich obchodech bylo jakkoli šizené.
Je jasné, že úkoly levice nikam nezmizely. Stačí se podívat na naši vládu, kde sociální demokraté svádějí každodenní boje za zlepšení života lidí, kteří se nenarodili do blahobytu, nic nezprivatizovali a nečerpají evropské dotace.
A je až neuvěřitelné, s jakým odporem se potkáváme, když chceme skoncovat s eldorádem, které si u nás zavedly západní banky a obří nadnárodní firmy. A jak silná a mohutná je místní „národní fronta“ stoupenců neviditelné ruky trhu, která bohaté hladí a chudé fackuje.

Naše země zkrátka potřebuje více spravedlnosti a více solidarity. A my, sociální demokraté bereme tento úkol na sebe, protože změny k lepšímu máme v genech. Od roku 1878.

 

Zdroj: Právo, 30. 4. 2019

Blogy