Nájem bytu oddávajícího úředníka

18. ledna 2011

Představte si tu drzost: oddávající úředník tím, že oddá manželský pár a potvrdí uzavření manželství vlastně zcela bez souhlasu majitele domu uzavře nájemní smlouvu na byt! S takovouto nehorázností je třeba skoncovat!

Že jsem se už asi definitivně zbláznil z těch dvou protichůdných občanských zákoníků, které nám nyní vládní koalice předkládá v Parlamentu k souběžnému projednání? Ale kdepak: volně cituji z vystoupení předsedy Občanského sdružení majitelů domů před poslanci ústavně-právního výboru na schůzi tohoto výboru konané dne 12. ledna 2011. Ten dobrý muž má na mysli skutečnost, že u nás existuje nejen společné jmění manželů, ale také společný nájem bytu, a pokud některý z manželů je nájemcem bytu před manželstvím, stává se dnem uzavření sňatku společným nájemcem téhož bytu i druhý z manželů. To by se přece mělo zrušit: jestli má jeden z budoucích manželů v nájmu byt, dobře, ale aby si do tohoto bytu přivedl nějakého bezdomovce (bezdomovkyni), který (která) se stal (stala) náhodou jeho manželem? To by pan domácí přece musel předem schválit!

Tak ono nám nestačí již zmíněné dva zcela rozdílné občanské zákoníky, jeden od ministra spravedlnosti (ODS) a druhý od ministra pro místní rozvoj (VV), ale ještě nám zmíněné občanské sdružení předložilo k projednání zcela novou verzi občanského zákoníku, týkající se nájmu bytů, ve které požaduje velmi podstatné změny na úrovni perel zmíněných v úvodu tohoto článku. Schůze výboru byla přerušena, aby se, mimo jiné, mohli poslanci s těmito návrhy, které by byly považovány za nepřijatelně reakční už v době panování Františka Josefa I., podrobněji seznámit.

A tak se mám tu rodí další svěží legislativní dílko, co říkáte? Ale když už kroutíme krkem sociálnímu státu, tedy vlastně hledáme jeho model, který „si můžeme dovolit“, proč tedy také trochu neposunout ten právní stát směrem, který si budou moci dovolit jen někteří ? Ne?

Blogy