Na zdražení školek nejvíce doplatí děti

15. února 2011

Zástupci hned tří ministerstev – práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví – se v současné době dohadují, jak umožnit obcím, aby za pobyt dětí v mateřských školách vybraly více peněz. Zatímco v současné době zaplatí rodiče dítěte v obecní školce měsíčně částku zhruba mezi pěti sty až tisícem korun, podle připravovaného zákona by to mělo být až dvojnásobně více. Úředníci argumentují tím, že spoluúčast rodičů na nákladech na provoz předškolních zařízení je ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nízká.

Nejsou to ale rodiče, kdo nejvíce pocítí následky tohoto rozhodnutí, ale samotné děti poté, co brány školek opustí a nastoupí do prvních tříd základních škol.

Za jeden z největších problémů výuky dětí na prvním stupni už dnes odborníci považují jejich rozdílnou úroveň znalostí a sociálních návyků při nástupu do školy. To je také hlavní důvod, proč sociální demokraté prosazují povinný poslední ročník předškolní docházky pro všechny děti, samozřejmě bezplatně. Děti během tohoto roku získají zkušenost s životem v kolektivu mimo dohled rodičů, snáze se naučí spolupracovat a vnímat autoritu pedagoga. Bez ohledu na genetické dispozice, výchovu v rodině či sociální rozdíly přicházejí do školy lépe připravené přijímat informace a pracovat v rámci vyučování. To je fakt prokázaný mnoha studiemi.

Zdražení školek s sebou bezpochyby přinese snížení počtu dětí, které předškolní vzdělávání absolvují. Každá ředitelka mateřské školy potvrdí, že řada kroužků, školek v přírodě a výletů, které školka rodičům nabídne, se každoročně ruší, protože rodiče zkrátka nejsou schopni zaplatit víc. Nárůst „školkovného“ pravděpodobně pomůže zajistit lepší vybavení těchto zařízení, současně ale způsobí další prohlubování rozdílů mezi dětmi po nástupu do prvních tříd. Zatímco část dětí bude oproti svým vrstevníkům cítit handicap, u druhé části prvňáčků bude tím těžší udržet pozornost a soustředění s „pomalejšími“ spolužáky. A to se v důsledku negativně podepíše na obou skupinách dětí.

Blogy