MŽP považuje za „běžné“, že dotace míří do kapes záhadných společností

15. června 2012

Na ministerstvo životního prostředí se v poslední době začíná snášet kritika, především ze stran odborníků a ekologických organizací. A já jim dávám v mnohém za pravdu. Ministerstvo svými kroky více škodí, než pomáhá, protože jak se zdá, poslání ochraňovat životní prostředí není pro vedení ministerstva prioritou.

Dlouholetí odborníci rezortu jsou nahrazováni straníky bez potřebné kvalifikace a namísto proklamovaného šetření a zefektivnění práce a struktury ministerstva vznikají nové „úřednické“ odbory a bobtná počet zaměstnanců. A aby toho nebylo málo, vyplouvá nyní na povrch podezřelé nakládání s dotačními prostředky, a to v souvislosti s přerozdělováním dotací z Programu švýcarsko-české spolupráce. A já se ptám, jaká další překvapení pro nás na ministerstvu chystáte, pane ministře Chalupo?

Považuji za naprosto nepřijatelné, jak ministerstvo přistupuje ke správě veřejných financí, které jsou v rámci dotačního programu, jehož cílem je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie, určeny pro oblast životního prostředí a infrastruktury. Z celkové částky 21,56 milionů korun získaly více než 6,2 milionů tři záhadné společnosti s nejasnou majetkovou strukturou, které buď vznikly jen pár dní před uzavřením podávání žádostí, nebo o nich nelze dohledat absolutně žádné informace. Nemohu se zbavit dojmu, že tyto společnosti byly účelově založeny a ministerstvo jim netransparentní praktiky posvětilo. Otázkou je, zda záměrně nebo z důvodu nedůsledné kontroly činnosti svého rezortu.

Za naprosto nedostačující pak považuji vysvětlení mluvčího ministerstva životního prostředí Matyáše Vitíka, který postup při rozdělování dotací hájí tím, že pravidla o minimálním trvání a existenci společností nebyla předem stanovena, tudíž ve výběru společností nevidí ministerstvo žádný problém a naopak nazývá toto běžnou praxí. Jestliže ministerstvo považuje za standardní postup vyplácení dotací neprůhledným a na první pohled pochybným subjektům, pak mohu jen konstatovat, že na to co je „běžná praxe“, máme diametrálně rozdílné pohledy.

Blogy