Mladí by měli podporovat levicovou politiku

Nedávný průzkum volebních preferencí na středních školách ukázal, že mladí lidé volí pravici. Přitom například britská Labour party má vysokou podporu mladé generace, zejména z důvodu politických témat jako je boj s nezaměstnaností či dostupnost bydlení. Je třeba se ptát, proč je situace v České republice úplně odlišná. Mladí sociální demokraté tvrdí, že je to nedostatkem témat pro mladé, že se nedaří a to dlouhodobě spojit politiku strany s mladou generací. Možná, že na tom něco pravdy je, ale přesto se pokusím sdělit názor svůj.

Sociální demokracie má velmi kvalitní a přitažlivý program pro mladé spoluobčany a na rozdíl od svých politických konkurentů chrání mladé rodiny či studenty od zbytečných výdajů, které prosadila či prosazuje česká pravice. Například zrušení zdravotních poplatků, odmítání školného na veřejných školách, podpora rodin s dětmi, výstavba cenově dostupného bydlení či společné zdanění manželů. ČSSD je také zastáncem našeho členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Problém tedy leží někde jinde, pokud ovšem mladí spoluobčané programy jednotlivých politických stran a hnutí vůbec čtou. Což může být také jednou z dalších příčin tohoto stavu, který mne osobně nenechává klidným.

Vzpomínám si na slova bývalého hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, který často používal výraz „Mamahotel". Maminky jistě ví, o čem mluvím. Prostě většina našich mladých se osamostatňuje, na rozdíl od mladých Britů, až po třicátém roce svého života. Do té doby má vystaráno od své rodiny a blízkých. Tudíž nemají každodenní starosti o bydlení, provozní náklady, vyprání či stravu. A také nic neutratí a proto jim zbývá i na tolik potřebnou zábavu. Zároveň vidí úspěšné podnikatele, které pravice dlouhodobě prosazuje a žijí v iluzi, že tohle je jejich vysněná životní dráha. Často u nich schází sociální cítění, obyčejná mezilidská a mezigenerační solidarita, která stmeluje společnost a rodinu jako celek.

Jsem rád, že matky či babičky si uvědomují kladný dopad politiky sociální demokracie na životní úroveň rodin a jejich dětí či vnuků. A je škoda, že si tuto základní věc neuvědomují i jejich děti či vnuci. Ale taková je doba, která je založená na spotřebě a na honbě za penězi. Přesto kvalita a dostupnost veřejných služeb je pro všechny, tedy i pro naši mládež daleko důležitější, než momentální zisk či zábava. A já jsem osobně rád, že si to alespoň někteří mladí spoluobčané uvědomují a že politiku ČSSD neváhají podpořit. A také chci poděkovat Mladým sociálním demokratům za jejich práci ve prospěch levicové politiky a ve prospěch mladé nastupující generace. Ta si kladné dopady politiky ČSSD uvědomí až později.

Blogy