Mladí a pohled na starobní důchody

Představa mladé generace o tom, jak vysoké jsou v Česku důchody, je jak z knihy Andreje Babiše. Mladí lidé odhadují, že starobní důchod se pohybuje mezi 14 až 17 tisíci měsíčně, ačkoliv průměrný důchod se pohybuje okolo 12 tisíc korun.

Díky ČSSD bude seniorům od příštího roku přidáno průměrně 500 Kč ke starobnímu důchodu každý měsíc, což dělá 6000 Kč ročně. Mladí lidé také věří, že budou mít také nárok na starobní důchod, i když jsou skeptičtí.

A to není, navzdory některým alarmistům, nerealistická představa, jelikož penzijní systém založený na průběžném pilíři je udržitelný.

Odchod do důchodu je pro mnohé seniory šokem, protože jejich příjmy klesnou, i když náklady zůstávají stejné. V Česku je evidováno na 2,4 milionů starobních důchodců, ale na průměrný důchod nedosáhne ani polovina z nich.

Člověk, který celý život pracuje anebo vychovává další generace, by ale neměl být ve stáří chudý, měl by mít dobrý životní standart.

Proto je třeba, aby starobní důchod byl na úrovni 50 procent průměrné mzdy. Pokud bude mít ČSSD možnost se podílet na vládnutí, jednou z jejích priorit bude udržení penzijního systému a zaručení dobrého života i ve stáří.


Bc. Aleš Urban, DiS., člen ČSSD Vysočina

Blogy