Ministrovo posvěcení - políček nájemníkům i Věcem veřejným

20. listopadu 2010

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský podle článku v dnešní MF Dnes posvětil záměr známého ostravského pronajímatele bývalých hornických bytů pana Bakaly, totiž společnosti RPG Byty, zvýšit nájemcům nájemné od února 2011 o 15 až 38%.

Sociální demokracie toto považuje za další důkaz bezkoncepční práce ministerstva a vlády týkající se bytové problematiky. Není totiž žádný důvod pro to, proč by se nájemné mělo zvyšovat každý rok, když novela obč. zákoníku, kterou rovněž vláda předkládá do Poslanecké sněmovny, počítá s tím, že nájemné se může zvýšit až po dvou letech od zvýšení posledního nájemného. V které evropské zemi je možné nájemné zvyšovat každý rok, pane ministře? Posvěcení ministra Jankovského je dokladem naprostého nezájmu o osud obyčejných lidí, neboť již reakce nájemníků na článek v MF Dnes o připravovaném kroku pana Bakaly je dokladem jejich zoufalství, které vláda a ministerstvo obdobnými kroky jen zvyšuje.

A konečně: v Praze jsme se při minulých komunálních volbách mohli dočíst v proklamacích strany Věci veřejné o tom, že "nepřipustí, aby se staří lidé museli vystěhovávat ze svých bytů jen proto, že nebudou mít možnost platit nájem". Ale takovéto kroky pronajímatelů přesně k tomuto vedou! Lze vůbec ještě brát předvolební sliby VV vážně, když ministr za tuto stranu ve vládě žehná třetinovému zvyšování nájmu lidem, kteří už i současné nájmy platí s největšími obtížemi a s omezením jiných, v normální společnosti nezbytných potřeb?

ČSSD považuje podobné kroky ministra Jankovského a dalších vládních představitelů, kteří schválením novely občanského zákoníku drastickým způsobem zhoršují postavení nájemníků, za politicky a společensky nezodpovědné. Sociální demokracie bude proto proti takovýmto praktikám bojovat všemi dostupnými silami tak, aby se dále bezprecedentně a jednostranně nedevastovala práva nájemníků.

Blogy