Milion očí Kim John Ila

15. září 2010

Dle včerejšího prohlášení ministra vnitra Radka Johna můžeme k boji s korupcí v naší zemi použít miliony očí. Stačí, když se všichni zapojíme. Každý z nás bohužel naráží v běžném životě na případy korupce. Každého z nás přepadá podezření… Dosud jsme jen nevěděli, jak správně reagovat.

Teď se situace mění. Aby občan věděl, jak postupovat a kam podezřelé případy hlásit vydává ministerstvo vnitra „Protikorupční manuál pro občany“, který bude nyní zřejmě rozšiřován na všech pracovištích, dílnách i úřadech. Chytil ministr John opravdu býka korupce za rohy? Nežehrejme, nejdříve vyzkoušejme jeho manuál!

Na straně 13 Johnova protikorupčního manuálu jsem si přečetl: „Střet zájmů může být prvním indikátorem korupce. Do střetu zájmů se například může dostat úředník, který si po nástupu do funkce ponechá svou podnikatelskou aktivitu“. Ha… Tady bych mohl sám panu ministrovi pomoci. Představuji sice pouhé dvě z milionů očí, ale s korupcí zameteme, když se zapojíme opravdu všichni. Obracím se tedy přímo na pana ministra, abych mu sdělil zásadní informaci. Vidím nebezpečný konflikt zájmů v jeho bezprostřední blízkosti. Je mi líto, ale vážný problém vidím dokonce mezi jeho stranickými kolegy přímo ve vládě.

Možná to panu ministrovi není známo, ale jeho kolega na dopravě Vít Bárta a také ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijali do svých expertních týmů na funkci poradce bývalého eurokomisaře JUDr. Pavla Teličku. Ovšem Pavel Telička je dnes ředitelem těžební společnosti NWR (člen skupiny RPG Industries SE podnikatelské skupiny Zdeňka Bakaly), zároveň je Pavel Telička členem dozorčí rady realitní společnosti RPG Byty s.r.o., přičemž často za tuto společnosti sám vystupuje. Telička je rovněž spolumajitelem lobbistické firmy BXL Consulting, která pracuje pro podnikatelskou skupiny Zdeňka Bakaly. A máme tu hned střet zájmů jako trám.

Pan Telička tedy má pracovat pro stát, ale obávám se, že soukromý zájem byznysmena Pavla Teličky zdaleka není totožný se zájmem státu. Pan Telička reprezentuje společnost, která drží 44 000 bývalých bytů OKD. 1. ledna příštího roku končí deregulace a Ministerstvo pro místní rozvoj, na kterém bude pracovat, bude mimo jiné rozhodovat jaká bude další politika státu vůči nájemnému bydlení. Je možné, že pan Telička bude mít zájem na úplném uvolnění nájemného, které jeho společnosti zvýší výnosy. Jen si nejsem jist, jestli je to zároveň zájem státu a občanů? Jsme připraveni na sociální dopady takového rozhodnutí? Je správné, aby pan Telička rozhodování vlády přímo ovlivňoval?

Navíc, v souvislosti s převodem bytového fondu OKD na společnost RPG Byty s. r. o. nyní hrozí Podnikatelské skupině RPG Industries arbitráž se státem o 30 mil. korun. Takže někdo, kdo je ve sporu se státem, bude pro něj zároveň nestranně pracovat?

Evropská komise zároveň prošetřuje stížnost Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji OKD v roce 2004. V tomto sporu je významně angažován také český stát, může v něm jít o miliardy a pozice státu zde samozřejmě zdaleka není totožná se zájmy Pavla Teličky, který má majetkový zájem na prosperitě podnikatelské skupiny RPG Industries pana Bakaly.

Stejné podezření na střet zájmů existuje i v případě angažmá Pavla Telička na Ministerstvu dopravy. Podnikatelská skupina Zdeňka Bakaly, pro kterou pracuje Pavel Telička, vlastní přepravní společnost Čechofracht a podniká tedy mimo jiné i v dopravě. Pavel Telička je koordinátor projektu Rail Baltica - pro železniční spojení z Finska, Estonska do Polska a Německa, financované ze zdrojů Evropské unie. Pavel Telička toho stíhá opravdu hodně. Pro něho samotného už to nemusí být jednoduché rozlišovat, kdy zastupuje zájmy Evropské unie, kdy českého státu a kdy soukromé společnosti, pro kterou pracuje.

Politická strana Věci veřejné ministra Johna, stejně jako ostatní vládní strany, přijala ještě před volbami od pana Bakaly nemalý finanční obnos. Politováníhodné bylo, že to nestihli včas ohlásit voličům. Po volbách se pak všechny vládní strany dušovaly, že peníze od pana Bakaly nijak neovlivní nestrannost jejich rozhodování. Čert ví, jak tato nezávislost na Bakalovi souvisí se zaměstnáváním jeho lidí na ministerstvech.

Nicméně snažím se stále věřit panu ministru Johnovi, že svůj boj s korupcí a střety zájmů myslí vážně, a že jsem „Protikorupční manuál pro občany“ nečetl marně. Výzva k občanům, že mají jednat, má smysl pouze tehdy, pokud je připravena jednat vláda a sám pan ministr. Angažmá Pavla Teličky ve vládě je konflikt zájmů jako vrata. Tak tedy - tady máte Rhodus pane ministře, tady prosím skočte!

Blogy