Mezigenerační solidarita po "česku"..

26. června 2012

Rok 2012 byl vyhlášen Evropskou unií jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob.

Cílem bylo usnadnit vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny, vytvořit příznivější podmínky a lepší budoucnost pro seniory i zbytek společnosti. Akce pořádané v rámci Evropského roku 2012 vyzývají k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu mnohem  déle aktivní. Zdůrazňují  potřebu vzájemné  tolerance a výměnu zkušeností mezi mladými a staršími lidmi, ať doma, v práci či v rámci celé společnosti.

Podle demografického vývoje zpracovaného Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 2007 tvořily osoby starší 65 let 14,6% obyvatel České republiky. Přitom relativně nejrychleji se bude zvyšovat počet osob nejstarších.

Česká vláda však pojala Evropský rok stárnutí a  mezigenerační solidarity  tak nějak po svém.. Čeští senioři se stali pro  vládu ne objektem solidarity, ale   objektem pro navýšení příjmů do státního rozpočtu. Dle schváleného omezení valorizace důchodů má vláda ušetřit v příštím roce na penzích 10 miliard Kč, v roce 2014 cca 16 miliard Kč a v roce 2015 kolem 22 miliard Kč.

Za tři roky mají tak čeští senioři dle vládního pojetí mezigenerační solidarity přispět do státního rozpočtu celkem 48 miliard Kč. Přitom rozdíl mezi důchodem a průměrným výdělkem je v ČR větší, než v jiných evropských zemích. Česká penze odpovídá v průměru pouze polovině vydělaných peněz. To se děje v době ekonomické krize, kterou rozhodně nezpůsobili  senioři a  kdy rostou nájmy, daně, výdaje spojené se zdravotní péčí . 

Česká republika se stále chlubí nízkou mírou chudoby.  Ovšem po omezení valorizací důchodů se to může změnit. Pokud se totiž podíváme na statistiku,  jedna z hlavních skupin ovlivňujících míru chudoby v České republice jsou právě důchodci.

Zatímco v Evropě v průměru dle statistik z roku 2007 bylo v relativní chudobě 17 % důchodců, tak v České republice to bylo pouze 6 %. Obávám se, že se to  tímto opatřením může  radikálně změnit a mrzí mne, že právě v Evropském roce aktivního stárnutí a  mezigenerační solidarity .

Prostě mezigenerační solidarita po "česku".

Blogy