MDŽ je jednou z příležitostí, jak vyjádřit ženám úctu a poděkování

8. března 2011

Mezinárodní den žen, který si dnes po celém světě připomínají miliony lidí, považuji za jednu z pěkných příležitostí, jak vyjádřit ženám úctu a poděkování. Je také šancí připomenout si fakta o tom, že v oblasti rovných příležitostí mužů a žen na tom rozhodně není Česká republika ideálně a že zbývá ještě hodně věcí udělat. Zejména pokud jde o odpovídající a spravedlivé odměňování žen, jejich zastoupení ve vedoucích pracovních pozicích, nebo třeba vyšší podíl žen ve vládě a veřejném životě vůbec.

Sociální demokracie bude na svém 36. sjezdu, který se uskuteční 18. a 19. března 2011, volit nové vedení strany a upravovat Stanovy ČSSD. Osobně budu prosazovat takovou změnu stanov, která zajistí, že na volitelných místech kandidátních listin ČSSD bude silnější zastoupení žen. Jsem přesvědčen, že pro sociální demokracii a především politickou kulturu jsou ženy v politice a veřejném životě nepostradatelné a věřím, že delegáti sjezdu tyto změny podpoří.

Sociální demokracie zároveň vyjadřuje plnou podporu startující mezinárodní kampani OSN, která je zaměřena proti násilí na ženách. Násilí jakéhokoli druhu je potřeba velmi hlasitě odmítnou a na tyto problémy trvale veřejně upozorňovat.

Blogy