„Manažeři životního prostředí z ODS“ způsobili velké ztráty peněz z eurofondů

15. srpna 2014

Říká se, že politik nemusí být odborník, že stačí, když svůj resort zvládá manažersky.

Poslední pravicová vláda posadila na Ministerstvo životního prostředí dva „manažery z ODS“. Oba se oblasti ochrany životního prostředí v minulosti nevěnovali a po večerech si zřejmě se zálibou listovali pouze v antiekologické bibli Václava Klause „Modrá, nikoliv zelená planeta“. V politice působí určitá setrvačnost. Výsledky „manažerování“ ODS v resortu životního prostředí se naplno projeví až v letošním a příštím roce.

Již loni jsme přišli o první miliardy z eurofondů. České republice propadlo nejvíce peněz z eurofondů ze všech členských zemí Evropské unie. Špatný „management“ ministerstva životního prostředí na tom měl lví podíl. Vládní strategie dočerpání operačních programů uvádí, že v pesimistické variantě může v letošním roce v Operačním programu Životní prostředí propadnout až 10 miliard korun. Pesimistický scénář dokonce hovoří o 15 miliardách za celé programovací období, které končí příští rok. Nová vláda identifikovala 215 rizikových projektů v hodnotě 5,2 miliardy, od kterých odstupuje a finanční prostředky přesouvá na bezproblémové projekty, jenž se dají stihnout ve zbývajícím čase. Nejde přitom o žádné bezhlavé utrácení peněz. Většina finančních přesunů směřuje do oblasti zateplení veřejných budov, které ušetří peníze z daní a dá práci i menším stavebním firmám v regionech. Zásobníky neuspokojených žádostí o dotaci na zateplení budov a obnovitelné zdroje energie ukazují, že smysluplných projektů máme více než dost.

Ministerstvo životního prostředí selhalo v řízení investic do vodohospodářské infrastruktury. Česká republika měla přiděleny prostředky na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci 350 čističek odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel. Mělo tak dojít k významnému snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod. Bohužel doposud bylo realizováno pouze 98 čističek odpadních vod v obcích nad tzv. „2000 ekvivalentních obyvatel“. Osud dalších 127 čističek je otevřený, u některých probíhá výběrové řízení, některé čekají na verdikt Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, zda byly soutěženy správně, některé se stavějí a některé jsou před dokončením. Každopádně cíl naplněn nebude. Bude přesunuto několik miliard korun určených na vodohospodářskou infrastrukturu do jiných oblastí, aby se vůbec stihly vyčerpat a nenávratně nepropadly. Sociální demokracie musí ve vládě dohlédnout na to, aby se podobná situace neopakovala v novém programovacím období.

Ve Středočeském kraji jsme si byli rizik ztráty peněz dobře vědomi. Proto jsme u našeho regionálního operačního programu, který si jako kraj sami řídíme, uzavřeli 881 Smluv o poskytnutí dotace ve výši 15,7 mld. Kč, což představuje 104,9 % z celkové částky určené pro Střední Čechy.       

Plánujeme tak dočerpat peníze v plné výši v roce 2014 i na konci programového období. K dočerpání napomůže využití systému klouzavé výše alokace a zásobník projektů.  Nezvažujeme přesuny prostředků uvnitř programu mezi jednotlivými prioritními osami, které by navíc musela schvalovat Evropská komise.

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera     

Blogy