M. Zemánek: Teze k situaci ve stavebnictví - zemědělství

29. dubna 2020

Tvůrce DPH (Taxe sur la valeur ajoutée), byl francouzský ekonom Maurice Lauré. Poprvé použil daň v roce 1954 a vztahovala se pouze na velké korporace. Časem se ale rozšířila na všechny druhy zboží.

V průběhu nouzového stavu země jsem zaznamenal negativní reakce některých našich politiků na svazující byrokratické předpisy, které neumožňují pohotověji reagovat na vzniklou situaci. Nejinak tomu bylo i v letech dávno minulých.

Při pohledu do Lidové demokracie z 10. března 1987 mi vytanula na mysli celá ta peripetie s výzkumem a zaváděním rekuperátorů do praxe na které jsem se podílel. Ono totiž nebylo vůbec jednoduché i v centrálním plánování vyvinout a postupně zavádět nové technologie do zemědělských staveb v ČSSR. V našem případě trvala cesta z oddělení termomechaniky SVÚSS v Praze-Běchovic do výroby v rámci přidružené výroby JZD Hraničář Mrákov něco přes rok. O rok později již způsobily menší senzaci na mezinárodní výstavě Pragotherm a získaly jednu z Grand Prix. Výzkum a vývoj rekuperátorů se v dalších letech postaral o horizontální (kapilární) výměník a nasekáváním hliníkové žebrovky ve Feroxu Děčín se zlepšila termická účinnost. Dostavila se další ocenění na Pragothermech či na mezinárodní konferenci v Grenoblu, kde v porovnání se zahraničními výrobky skončily naše rekuperátory na předním místě. Tehdejší státní politika směřovala k plné „soběstačnosti“ československého zemědělství. Regionální zaměstnanost v rámci přidružené výroby byla ukázková. O dotačních programech EU jsme si mohli nechat jenom zdát, i když program výměny zkušeností mezi JZD a Bavorským selským svazem fungoval s menšími obtížemi i tehdy. Jako projektant, měřicí technik a montážník jsem nestíhal zakázky realizovat a objednávky na rekuperátory se blížily k 900 ks ročně. S SVÚSS Běchovicemi jsme měli na rýsovacích prknech četné inovace, ale odklon ve státní politice od potravinové a zemědělské soběstačnosti k její závislosti nedobrovolně ukončil veškeré naše vize. O hřebíček do rakve se postarali četní rádoby analytici, kteří bez potřebných znalostí aspektů ekonomické bezpečnosti ČR dokonali dílo zkázy nejenom v hlavách některých našich politiků, ale i naší veřejnosti.

Dopady nouzového stavu schváleného podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vládou ČR na celém území České republiky prověří v průběhu dalších měsíců naši společnost. Nutno podotknout, že propad HDP zaznamenala naše země v dějinách jen dvakrát – pod 20 procent klesl v průběhu velké hospodářské krize začátkem třicátých let 20. století a zhruba desetiprocentní byl při transformaci ekonomiky začátkem devadesátých let. Přetrvávající nezaměstnanost v některých regionech lze podpořit vládními cílovými programy např. na „Snižování energetické náročnosti českého hospodářství“ obdobně jako tomu bylo s SC02 v r. 1982. Mohlo by již konečně dojít i na doporučení Vladimíra Fridricha, bývalého šéfa atelieru 25 ve VPÚ a to, že „Zákony a legislativa by měly podporovat tvůrčí schopnosti našich techniků a omezení ukládat jen tam, kde je to logicky zdůvodnitelné přesvědčivými argumenty“. Obávám se totiž, že pro splnění několika stovek informačních povinností ze strany podnikatelů v návaznosti na aktivity EU „vypěstovanou“ a dobře placenou novou sociální vrstvu – regulátorů, kontrolovačů, implementátorů, čerpačů, normovačů, projektových manažerů aj.. bych vedle potřebné a špatně placené tvůrčí činnosti spojené například s přípravou Technického průvodce, Svazkem č.78 Sdílení tepla a přenosu hmoty, vypracovaného kolektivem pod vedením Doc. Ing. Miroslava Sazimy, CSc., již neměl potřebné dávky enthusiasmu. A to je prý podle Morgensterna nejkrásnější věcí na celém světě.

Blogy