Letos si připomínáme sté výročí oslav Mezinárodního dne žen

8. března 2011

Mezinárodní den žen je významným dnem, který připomíná, že postavení žen v řadě oblastí života stále ještě zdaleka není rovné s postavením mužů. Poprvé se masově připomínal v roce 1911, a to velkými demonstracemi za práva žen v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Dánsku. Zúčastnilo se jich přes milion žen a mužů, kteří požadovali pro ženy právo volit, studovat na universitách a rovné pracovní podmínky.

Poukazovat na to, že se jedná o zprofanovaný komunistický svátek, je nesmysl: jedná se o svátek lidskoprávní a jako takový se připomíná v řadě zemí na celém světě. Diskriminace žen existuje i v zemích, ve kterých jsou si ženy s muži před zákonem zcela rovny, o řadě rozvojových zemí ani nemluvě.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů vytvořil u příležitosti 100. výročí Mezinárodního dne žen seznam sta genderových nerovností, se kterými se potýkají ženy v Evropské unii: ženy jsou ve srovnání s muži postiženy vyšší nezaměstnaností, pobírají nižší mzdy a v důsledku toho nižší důchody, péče o děti leží převážně na nich (hovoří se o tak zvané „feminizaci chudoby“), jsou obětmi násilí, jejich zastoupení v mocenských a rozhodovacích pozicích v politice a institucích státních i soukromých je zcela nedostatečné.

ČSSD chce svojí politikou za odstraňování těchto nerovností aktivně bojovat. „Musím konstatovat, že tato vláda dělá pravý opak. Nejenže se nijak nesnaží stávající diskriminaci žen odstraňovat, ale svými kroky nerovnosti naopak ještě prohlubuje – například zvýšené sazby DPH dopadnou neúměrně na rodiny s dětmi (a tedy převážně na ženy), navržená důchodová reforma ještě sníží důchody lidem s nižšími příjmy (což jsou opět zejména ženy). To považuji za naprosto skandální,“ uvedla Michaela Marksová-Tominová, stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti.

Blogy