Lenka Teska Arnoštová představila nový projekt spolupráce veřejné správy s pacienty

22. března 2016

Na historicky prvním setkání nemocničních ombudsmanů, které se konalo v pátek 18. března 2016 v Ostravě, představila náměstkyně ministra zdravotnictví a místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová nový projekt spolupráce veřejné správy s pacienty, respektive Ministerstva zdravotnictví ČR s pacientskými organizacemi.

Nově představený projekt nese název „Forum, spolupráce veřejné správy s pacienty", zkráceně FORUM. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření základny pro uplatnění pacientských práv. Z nástrojů, kterými chce Ministerstvo zdravotnictví ČR tohoto cíle dosáhnout, patří mezi ty nejzásadnější vybudování kanceláře Platformy pacientských organizací, dále pak vytvoření komplexního vzdělávacího programu pro pacienty a etablování pozice zástupce pacientů s přesahem do moci zákonodárné, tedy Parlamentu ČR.

„V poslední době jsme obnovili intenzivní komunikaci a jednání mezi ministerstvem zdravotnictví a pacientskými organizacemi, jelikož za našich předchůdců na ministerstvu tato komunikace příliš nefungovala. Pacienti jsou velmi důležitým segmentem zdravotnictví a pacientské organizace by měly mít právo podílet se na fungování systému zdravotnictví. Proto jsme obnovili takzvanou Pacientskou radu a jednáme s pacientskými organizacemi. Chceme ale také nastavit legislativní rámec pro financování pacientských organizací," popisuje situaci a cíle projektu náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Ta o spolupráci mezi ministerstvem a pacientskými organizacemi hovořila také ve vysílání České televize, pořad i s rozhovorem s Lenkou Teskou Arnoštovou můžete shlédnout ZDE.

Blogy