Lázně Jáchymov

5. dubna 2012

Také si myslíte, že pobyt v lázních se vyznačuje tím, že se pije léčivá voda, korzuje se na kolonádě v luxusním oděvu módního střihu, poslouchá se živá náladová hudba a osnovují se plány na každý večer, kdy se pravidelně koná v reprezentačním sále něco jako „víno,ženy a zpěv“ ?

Občas takové názory slyším, a to dokonce od vysoce postavených lidí, kteří svoje náhledy infiltrují do různých směrodatných jednání, například v Parlamentu. Přeji jim, že jsou zřejmě mladí, zdraví a úspěšní, a nepřeji jim, aby trpěli nějakou chronickou nemocí či úrazem, aby pak skutečnou léčbu museli poznat zblízka a z nutnosti. A aby byli pro každý případ informováni, tak jim podávám následující reference….

Takový úvod by mohl někoho vystrašit a vzbudit obavy, cože se v těch lázních tedy koná ? V lázních Jáchymov, které jsou provozovány v několika budovách, se uskutečňuje  komplexní rehabilitace těla i ducha, a to mnoha způsoby. V popředí je léčba pomocí fyzikálních prostředků,  probíhá zde i řízená a promyšlená pohybová rehabilitace, vydatná denní vodoléčba  vodou s přítomností radonu, masáže, cvičení pod vodou atd….To vše je účelně skloubeno z indikace lékaře, který předem každého pacienta pečlivě vyšetří a teprve poté indikuje přiměřené léčebné metody.  Jinak řečeno : individuální přístup. A kontrola průběžná i závěrečná. O duševní pohodu se zde pečuje především slušným jednáním, ochotou, vstřícností a pochopením., a to od všech zaměstnanců, od suterénu až po 5.poschodí. Příjemný je i hlídač na parkovišti, takže o svůj automobil nemusíme mít obavy. Všichni zaměstnanci, alespoň dle mého postřehu, ovládají němčinu, ruštinu a angličtinu, takže cizinci, kterých je tady relativně hodně, se tady musí cítit jako doma.

Nabízena je účast  na různých nečetných externích kulturních akcích nebo zájezdech, ale zde jde čistě o dobrovolnost. Pobyt je zabezpečen v moderním, krásném prostředí, o které je pečováno v rámci  revitalizace původního rozsáhlého pavilonu z počátku 20. století. Na každém pokoji je kromě hygienického zařízení i televizní přijímač, a tak zájem o jiné akce není nijak nápadný.

V neposlední řadě je nutno zmínit příjemný personál i v restauraci, který se o klienty předpisově stará a nosí na stůl vynikající jídlo. Je možný výběr z pěti  druhů, a to vždy s přítomností buď  ryby, drůbeže, vepřového, hovězího nebo bezmasého pokrmu.

Neznám lepší zdravotnický provoz, s dokonalou organizací, s přítomností zdravotnických i jiných opravdových profesionálů ( určitě také kuchař !), ze kterých čiší upřímná snaha o dokonalost odborné, sociální a kulturní činnosti, a z toho i pocit dobře odvedené práce….

Přitom však nejde o nadstandard ve smyslu zákona o zdravotní péči. Mělo by být hovořeno o standardní součásti komplexní rehabilitace pro indikovaného nemocného. A o tom, kdo je indikovaný, rozhoduje lékař na podkladě objektivních dokladů. Nikoliv zdravotní pojišťovna podle toho, zda jí na to zbývají peníze…Ústup od dostupnosti této léčby by poškodilo velké množství pacientů, neboť pohybové potíže jsou v naší populaci velmi četné a jejich výskyt přibývá se stoupajícím věkem. Péče o mobilitu a soběstačnost seniorů by měla být jednou z priorit moderní lidské společnosti XXI.století ! A k tomu pobyt v lázních Jáchymov nepochybně vydatně přispívá.

Jediná věc, která mi tady chybí k dokonalosti, při pohledu do tváře Marie Curie - Sklodowské na fotografii ve vestibulu Radium Paláce, je životopisná kniha například od její dcery Evy. Bylo by především pro cizince z Blízkého Východu nepochybnou zajímavostí, že právě v Jáchymově našla tato slavná polská žena materiál pro výrobu uranu. Ale tento nedostatek se snad dá jednoduše napravit….

Blogy