Korupce je sofistikovaná, boj proti ní musí být nekompromisní

27. července 2011

Hostem online chatu na webu ČSSD byla 27. července místopředsedkyně ČSSD a odborná mluvčí pro oblast boje s korupcí Marie Benešová. Dotazy, které jí byly položeny, směřovaly především na nedávno přestavený programový materiál sociální demokracie, který se zaměřuje právě na boj s korupcí. Sociální demokraté jej také přes léto poskytli široké veřejné i odborné diskusi s tím, že případné relevantní připomínky budou do programu zapracovány. „Problém korupce v ČR dostal sofistikovanou dimenzi a bude nesmírně těžké s tím něco udělat,“ napsala mimo jiné Marie Benešová v jedné odpovědi s tím, že není možné ztrácet naději, že tento stav nedokáže někdo změnit.

Jeden z tazatelů se zajímal o to, co z připravované koncepce soc.dem. považuje Marie Benešová za klíčové v boji s korupcí. „Za klíčový bod strategie považuji překonat nechutenství ze strany orgánů činných v trestním řízení, které nevěří, že takovýto program bude uveden v život. A mají své negativní zkušenosti,“ odpověděla místopředsedkyně sociální demokracie. A jak připomněla v jedné z dalších odpovědí, na nedávné panelové diskusi k tématu boje s korupcí byli sociální demokraté upozorněni ze strany odborné veřejnosti, například ze strany docenta doktora Pavola Friče z FSV UK, že korupce má v ČR v současné době systémový charakter a na boj s ní je nutné nasadit systémové prostředky. „Nelze použít prostředky boje s individuální korupcí,“ citovala Benešová jednoho z přizvaných odborníků.

Padl dokonce dotaz, zda se Marie Benešová v době, kdy byla nejvyšší státní zástupkyní, setkala s korupční nabídkou. „V pozici, jakou jste zastávala, za vámi asi chodil kde kdo,“ ptala se jedna z tazatelek. To však Marie Benešová vyloučila. „Nikdy jsem se nesetkala se situací, že by mi někdo nabízel úplatek. Zřejmě si netroufli. Pokud bych byla takové situaci vystavena, napsala bych o tom úřední záznam a věc by se standardní cestou řešila,“ napsala ve své odpovědi.

Otázky se však netýkaly pouze boji s korupcí. V hojné míře se objevily i dotazy ohledně odvolání vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly. Tazatel připomněl spekulace o tom, že ministr Pospíšil, naprosto v rozporu se svými pravomocemi, nabízí tento post některým lidem. Marie Benešová proto zmínila nedávné stanovisko stínového ministra spravedlnosti Jiřího Dienstbiera, který volá po prošetření okolností nabízení tohoto postu ze strany ministra Pospíšila. „Já sama se k tomuto volání připojuji. Samozřejmě je otázka politické síly, zda donutíme vládní koalici k odvolání svého ministra. V tom jsem skeptická,“ uzavřela Marie Benešová.

Celý online chat s místopředsedkyní Marií Benešovou si můžete přečíst zde: http://www.cssd.cz/online-chat?i=71

Blogy