Koncepce bydlení do roku 2020 je „řešena průběžně“

11. září 2012

Od minulého roku má Česká republika „Koncepci bydlení do roku 2020“ plnou cílů a priorit nejrůznějšího druhu. Kompetenčně spadá pod dvě ministerstva – práce a sociálních věcí a místní rozvoj. Čteme-li „Zprávu“ o jejím plnění, nabudeme dojmu, že se Koncepce realizuje. Při bližším ohledání však zjistíme, že většina úkolů je „řešena průběžně“, což v úřednickém žargonu nahrazuje nedostatek viditelných výsledků, tedy „aby se neřeklo“. Podle koncepce měla být do konce letošního června rozšířena nabídka pobytových sociálních služeb, které by nahrazovaly bydlení. Tento úkol je logický a hodný podpory. Možná právě proto se nerealizoval, neboť ministerstvo práce a sociálních věcí se dnes neřídí podle zákonů logiky. Namísto toho byl úkol přejmenován a nově zní: „vytvořit speciální nástroj sociální práce, který bude účinně řešit problém bydlení osob ohrožených ztrátou bydlení a osob bez domova“.

Jaký speciální nástroj může mít ministr Drábek na mysli? Sociální práci vykonávají podle stávající legislativy v případě nepříznivé sociální situace, sociálního vyloučení a hmotné nouze obce třetího typu. Nově přibude zřejmě oblast bydlení, tak jakýpak „speciální nástroj“?

Trojkové obce dostaly kompetenci sociální práce jako určitou náhradu za kompetence, které přešly na Úřad práce. Drábkova sociální reforma však byla realizována v takovém spěchu, že kromě proklamace o jejím výkonu, se nic konkrétnějšího nikde nedočteme. Z tohoto důvodu řada obcí vůbec sociální práci nevykonává, protože vlastně nemusí. A do tohoto tristního legislativního, finančního a personálního stavu zřejmě přibude kompetence v oblasti bydlení v rouše „speciálního nástroje“.  

Ministr Drábek si to uvědomuje, a velmi dobře.  Ať sociální bydlení řeší namísto státu obce, je zřejmě jeho motto. Ale jak, a hlavně z čeho? To Drábka přirozeně nezajímá, hlavní je, že Koncepce bude v termínu realizována a skutečnost, že se neřeší podstata, jej nezajímá. Jádrem je přeci zákon o sociálním bydlení, ale ten však podle Drábka nepotřebujeme. Stačí totiž, že problém na někoho přesuneme, v tomto případě na obce.

ČSSD považuje zákon o sociálním bydlení za klíčový a bude usilovat o jeho vytvoření. Hlavní úlohu v sociálním bydlení musí nést stát a je přirozené, že celá věc bude stát asi něco stát. Tomu se nevyhneme, což říkám zcela otevřeně. Přeci není možné si do nekonečna přehazovat sociální bydlení jako horkou bramboru a v podstatě nikdy nic nevyřešit. I sociální demokracie počítá přirozeně s rolí obcí, ale jako prodloužené ruky státu, nikoliv jako plátců.  

Koncepce rozvoje bydlení do roku 2020 je (aspoň ze strany MPSV) nekoncepční a pokrytecká. Ale nebuďme naivní, od ministra Drábka nelze přeci nic jiného očekávat!

Blogy