Komisař Oettinger si hraje s čísly i naší trpělivostí

24. května 2018

Evropská komise tento měsíc představila návrh na Víceletý finanční rámec 2021-2027. Jedná se o úctyhodnou sumu 32 bilionů Kč, kterou Komise potěšila mnohé z nás. Na první pohled se zdálo, že z navýšení se budou radovat programy, o které jsme dlouho usilovali, a že škrty nebudou zas tak bolestivé, jak jsme se báli. Teď se ukazuje, že nic není, jak se zdá. Mohla by být ošklivě poškozena především zemědělská a kohezní politika.

Co se skutečně stalo? Víceletý finanční rámec byl už dlouhou dobu předmětem diskusí a domněnek. Jedná se o nástroj zastropující výdaje všech evropských programů a iniciativ. Vyjadřuje poměrně jasně, jakým směrem by se Unie chtěla a plánuje v následujících letech vydat.

V kontextu blížícího se Brexitu, jsme s návrhem Komise pocítili tak trochu úlevu. Kupříkladu snížení prostředků kohezní a zemědělské politiky o 7 a 5 % se zdálo jako relativně malá kompenzace za to, že vypadne jeden z největších přispěvatelů do rozpočtu. Zároveň i jako záležitost, kterou by byl Evropský parlament svým tlakem schopen zmírnit.

Čím více vyjádření však komisař pro rozpočtovou politiku G. Oettinger poskytoval, tím více začínaly narůstat naše pochybnosti. Čísla, jimiž se oháněl, v základních dokumentech nebyla a nám bylo čím dál tím jasnější, že se je snažil interpretovat velmi „hravým“ způsobem tak, aby z toho vyšel co nejlíp.

Analýza Evropského parlamentu nyní ukazuje, že u zemědělské a kohezní politiky by podle návrhu nastaly závažné změny. Zemědělská politiky by měla čelit poklesu –15 %: –10 % u přímých plateb a –25 % u rozvoje venkova. Kohezní politika by měla být postižena poklesem o –10 %, přičemž Kohezní fond pak kriticky o –45 %.

Považuji tento krok Komise za další příklad zklamání, který nám uštědřila. Potvrzuje tím, že v linii s přáním svého předsedy J.-C. Junckera udělat Komisi političtější, už nemá zájem pracovat v prospěch všech občanů, ale nastupuje na dráhu Rady. Jsou to totiž členské země, které evropské úspěchy rády prezentují jako svoje a v ostatních případech ze svých neúspěchů viní „Brusel".

Komise si nepohrává jen s čísly. Komisaři dosazení národními vládami si pohrávají s důvěrou Evropského parlamentu i s důvěrou občanů. Podobné kousky jako předvedl pan Oettinger poškozují důvěryhodnost evropských institucí. Komise chce dokončit jednání o víceletém finančním rámci do konce tohoto volebního období. V jakém duchu se asi ponesou vyjednávání, když se ukazuje, že musíme komisi hlídat doslova na každém kroku.

Blogy