Klaus používá selský rozum a vetuje

17. září 2012

"Nerozumím tomu, jakou souvislost má řízení motorových vozidel s neplacením alimentů, naopak se domnívám, že znemožnění používání motorových vozidel může ztížit možnost výdělku a tedy i schopnost platit výživné", prohlásil prezident při posledním vetu. Že překladatelé návrhu studovali práva v Plzni jsem psal již v článku Nestudoval ministr spravedlnosti práva v Plzni?

Napsal jsem tenkrát, že pro otce, který autem stejně nejezdí to bude pohlazení. Pro řidiče z povolání existenční záležitost. Nebude schopen platit alimenty a stát vlastně způsobí jeho platební neschopnost ve vztahu k dítěti. Jinými slovy, ještě situaci dítěte zhorší. O tom, že mezi trestem a spáchaným trestným činem by měla být souvislost není sporu. To jsou základní teorie trestního práva. Přesto návrh prošel.

V této souvislosti jsem si vzpomněl na podobnou situaci, kdy ministr dopravy vážně uvažoval, že pokutovat se v České republice bude telefonování s hands free. Tedy nejenom přístroj v ruce, ale i použití soupravy pro volné ruce.

Před lety jsme výslovně zakázali držení hovorového zařízení v ruce při řízení vozidla, všichni se vybavili handsfree, některá nová auta jsou již vybavena z výroby. Pokud ještě přitvrdíme a zakážeme ještě telefonování s volnýma rukama, budeme první zřejmě nejenom v Evropě. Položme si otázku, jak se bude tento zákaz dodržovat a zejména prokazovat.

Argumentem navrhovatelů bylo používání řečového centra v mozku, které snižuje pozornost řidiče.

Pak musíme zakázat i rozhovor se spolujezdcem. I tam používáme mozek k jiné činnosti než řízení. Navigace je další rušivý element. A což autorádio? Poslouchám, přemýšlím nad informacemi, které přijímám a někdy se i rozčílím při poslechu zpráv, třeba o metylalkoholu a počtu mrtvých. Zakážeme i autorádia?

Pokud jsem ve složité dopravní situaci, hovor nepřijmu nebo přeruším. Na rovném přehledném úseku, kde jsem sám, mluvím bez omezení. Tak se chová rozumný, odpovědný řidič. Sešněrovat všechny lidské činnosti zákazy a omezeními nelze. Zákon ukládá povinnost věnovat se za jízdy plně řízení vozidla. Nezakazuje výslovně telefonování, ale ani ladění rádia, jídlo, pití a kouření. Přesto zejména zapalování cigarety již bylo příčinou řady dopravních nehod. Pokud bych měl volit mezi zákazem používání handsfree a zákazem kouření, jídla a pití, pak rozumnější je zakázat to druhé.

Chceme snižovat počet dopravních nehod, zejména následky na životech. Chci se podílet na ovlivňování chování řidičů. Jsou dvě cesty. Jedna je restriktivní, tedy přijímání omezení, tedy i zákazů. Druhá preventivní, výchovná. Popsaný problém je lépe řešitelný druhou cestou. Nepřijímejte hovor ve složité dopravní situaci, přerušte započatý hovor, když řízení vyžaduje plnou koncentraci, by mělo znít z preventivních spotů. Tento problém se nevyřeší jednou větou v zákoně, když předem vím, že to nařízení nikdo nebude dodržovat, ale ani postihovat. Protože prokázat jej, bude nemožné. Přijmeme tak legislativní zmetek. Stejně jako není možné sebrat řidičák za neplacení alimentů nebo za krádež v obchodě.

Jo, a zakažme přepravu tchýně. Tlak mnoha řidičů prudce stoupá ihned po jejím nastoupení do vozu.

Doufám, že na Hradě v době, kdy i taková obludnost jako je zákaz hands free přijde na pořad dne (a stranicky poslušní poslanci to schválí) bude sedět prezident se selským rozumem, jako má v posledním období Václav Klaus.

Blogy