Když v zemi vládne Nečas a nejistota

29. srpna 2012

Navzdory současným tropickým dnům v naší zemi vládne NEČAS , NEJISTOTA A ZNECHUCENÍ.

Jen 16 procent občanů věří vládě Petra Nečase dle červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.

Vláda a poslanci vládní koalice ovládají tuto zemi. Co se rozhodnou uskutečnit, to se stane, i když s tím nesouhlasí drtivá většina občanů.

Dala by se popsat spousta papíru při vyjmenování všech důvodů k nespokojenosti. Základní dva však vycházejí z programu, který si vláda sama stanovila před volbami  z rozpočtové odpovědnosti a z boje proti korupci. Rozpočtovou odpovědnost vláda zaměnila a zaměňuje s úsporami za každou cenu a se zvyšováním daní, což má negativní vliv na ekonomiku a na spotřebu. Bere přitom tam, kde se už mnoho vzít nedá – důchodcům a sociálně slabým –, místo, aby se soustředila na efektivní nakládání s finančními prostředky například při výběrových řízeních nebo ve státní správě.

Tato vláda, která halasně zdůrazňovala svůj boj s korupcí -  rozkrádání však nečinně přihlíží.

Ve státních zakázkách se totiž denně ztrácejí peníze. Kdyby se podařilo míru těchto ztrát srazit o deset procent, což by při výši takzvaných  ,provizí‘, tedy úplatků, neměl být velký problém, mohla by vláda celkovou úsporu minimálně 60 miliard korun ročně použít na sanaci státního rozpočtu.

Veřejnost vnímá, že není respekt k pravidlům a právu, které je navíc uplatňováno účelově. To se projevuje na chodu celé společnosti.

Po různých kauzách členů vlády stále hlasitěji zaznívají názory, že z hlediska kompetentnosti, odbornosti, morálních a lidských kvalit ministrů je toto naše nejhorší polistopadová vláda.

Blogy