Když stát nechce přidat hasičům

18. září 2012

V tomto týdnu má Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o pojišťovnictví, která by mohla aspoň částečně snížit dopady nesmyslných škrtů v oblasti financování Hasičského záchranného sboru, kterých jsme v současnosti svědky. Návrh předkládají poslanci Jeroným Tejc, R. Chlad a J. Pajer, kteří náležejí k různým politickým stranám. Svou podporu tak nachází napříč politickým spektrem, což je pro přijetí dobrá výchozí pozice.

Podle návrhu mají pojišťovny odvést 6% z předepsaného pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) na speciální účet zřízený Ministerstvem vnitra. Takto získané prostředky se dále rozdělí podle zákonem stanoveného klíče v určitém poměru ve prospěch profesionálních a dobrovolných hasičů. Podobná ustanovení existují v řadě států Evropské unie, například v Německu, Rakousku či na sousedním Slovensku.

Návrh má ale mnoho odpůrců, kteří tvrdí, že není spravedlivý ani systémový, a mají částečně pravdu. Proč by měl jiný subjekt (tedy pojišťovny) nahrazovat roli státu v oblasti financování hasičů? Nezvýší se navrženou změnou zákona výše povinného ručení? Nezaplatí nakonec vše řidiči, kteří mají povinnost uzavřít povinné ručení?  Zdá se, že částečně ano. Přesto však Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD návrh podporuje. Hlasitě, a zcela z pragmatických důvodů, neboť bychom se od současné vlády systémového řešení asi do konce volebního období nedočkali a situace by se ještě zhoršila. Čekat již nemůžeme, musíme jednat.

Projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně nebude vůbec jednoduché, s podobnou myšlenkou přišli zákonodárci poprvé již v roce 2001, následně o rok později po povodních a v roce 2010 navrhla podobnou úpravu zastupitelstva Pardubického a Středočeského kraje. Předmětný tisk je tak vlastně už čtvrtým návrhem, který poukazuje na totéž: jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů jsou velmi podfinancované a je třeba s tím něco udělat. Zatím bohužel bezvýsledně.

Návrh v Parlamentu doposud nenašel dostatečnou podporu, aby byl schválen. Proto nás neudivuje skutečnost, že stanovisko vlády k novele zákona o pojišťovnictví je negativní. Na druhé straně víme již dnes, že sociálnědemokratický Senát návrh podporuje. Věřme, že i v Poslanecké sněmovně zvítězí zdravý rozum a novela bude konečně po více než deseti letech přijata.

Za Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD žádám všechny naše poslance, aby hlasovali pro návrh především kvůli dobrovolným hasičům, jejichž existence se v Českých zemích datuje již více než 140 let, a jejichž činnost se v současnosti nachází v takové finanční krizi jako nikdy předtím. Nebude-li jejich financování urychleně řešeno, možná za pár let nebudou v obcích vůbec existovat. 


Blogy