Když se chytá kočka za ocas

29. května 2018

Podle evropských statistik je na tom Česká republika docela dobře v počtu chudých osob. Dokonce je často kritizována za svůj rovnostářský přístup, zděděný po minulém režimu. Přesto existují současné návrhy z dílny MPSV, které by mohly situaci výrazně zhoršit.

Navrhované změny zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře mají mít za cíl omezit obchod s chudobou. A to tím, že se sníží doplatek na bydlení dokonce o jednu třetinu a že se zpřísní podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení.

Obecně lze souhlasit s bojem proti zneužívání tíživé situace v nájemním bydlení, zejména v ubytovnách, ale navrhovaný pravicový recept připomíná chytání kočky za ocas. Protože navrhované restrikce neomezí obchod s chudobou, ale naopak chudobu zvýší. Pro takové kroky je totiž předem nutno nastavit podmínky alternativ bydlení v podobě sociálního bydlení či standardních nájemních městských bytů. Proto je otázkou, proč paní ministryně v demisi jde cestou pravicových sociálních experimentů a nevezme si příklad z řešení uplatňovaných v rozvinutých demokratických zemích.

Prozatím se proti návrhům postavili odboráři, hejtmani i někteří ministři současné vlády. Oni totiž, na rozdíl od ministryně sociálních věcí pochopili, že snížení doplatků nepovede ke snížení nájemného. Ale povede k nárůstu chudoby, bezdomovectví a ke zhoršení situace v sociálně vyloučených lokalitách. Navrhované změny by měly smysl, pokud by v naší zemi existoval dostatek dostupného bydlení a fungující systém sociálního bydlení. Nikoliv dnešní obchod s chudobou, ale transparentní plošný systém, který by pomáhal nízkopříjmovým domácnostem, zdravotně hendikepovaným spoluobčanům a lidem v tíživé životní situaci.

Blogy