Kdo nepodpoří církevní restituce je nemorální?

15. června 2012

Jsem pokřtěný katolík, považuji se za věřícího člověka, i když nechodím do kostela s výjimkou vánočních svátků. Přesto nepodpořím zákon o takzvaných církevních restitucích a to ve znění předloženém Parlamentu vládou ČR.

Aby bylo jasno - nejsem proti odluce církve od státu, ta je na místě. Měla být dávno provedena. Nejsem ani proti navrácení majetku, který církvím prokazatelně patřil (což je v návrhu  zákona  nejednoznačně vymezeno či chybí), prokazatelně jej užívaly a hodlají i  po vydání také užívat k duchovní či charitativní činnosti.   Největším problémem je pro mne ale finanční náhrada církvím ve výši 59 mld. korun, sice rozložená do delšího časového období, ale zvyšovaná o inflaci. Takže se v době, kdy se stát potýká s velkým zadlužením a ekonomickou krizí, bavíme o konečné sumě okolo 100 mld.

Ale jsou i další neméně vážná proti. Toto finanční vyrovnání zakládá nerovný přístup k ostatním restituentům, a může přinést i řadu žalob. Restituenti z 90. let nedostali přece žádnou kompenzaci za to, že svůj majetek nemohli řadu let užívat, že z něj nemohli mít mít finanční zisk, nehledě na to,  že často svůj majetek  obdrželi zpět v zuboženém stavu. 

Domnívám se, že to jsou legitimní a oprávněné výhrady. Také 90 % občanů našeho státu to tak chápe.  Leč – a teď se k tomu dostávám -  v tiskovém prohlášení jedné naší poslanecké  kolegyně z platformy LIDEM jsem se dočetl: „Morální politik bude hlasovat pro církevní restituce. Berme otázku církevních restitucí jako jakýsi úhelný kámen morálních kvalit jednotlivých politiků. Už nyní se ukazuje, že někteří ji považují za dobrý nástroj pro vydírání vlády, jiní odmítají uznat, že ukradený majetek je třeba vrátit. Uvidíme, jak se bude bitva o morálku opravdu vyvíjet dále a kdo s námi půjde po trnité stezce spravedlnosti."

Já se musím zeptat paní poslankyně co jí vůbec opravňuje k takovému  nestoudnému moralizování? Co jí k tomu vede? Připomíná mi to trošku historicky tu známou větu: "Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ Máme snad ve jménu jakési její představy morálky zapomenout na všechny rozumné argumenty a za situace, kdy vládní koalice pod heslem úspor amorálně odírá důchodce, odírá rodiny s dětmi, zvyšuje platby ve zdravotnictví a zatěžuje obyvatelstvo zvýšenými daněmi a každá stokoruna, kterou může někomu uškubnout je jí dobrá -  za této situace máme být k  církvím tak bezmezně velkorysí? V očích paní poslankyně budu tedy zřejmě amorální, svědomí však budu mít i vůči veřejnosti čisté.

Blogy