Kdo honí moc zajíců, nechytí žádného

5. února 2018

Takového scénáře se začínám obávat při jednodenním sjezdu ČSSD 18. 2. 2018. Ambice byla stihnout veškerou agendu mimořádného sjezdu za osm hodin (sjezd je plánován od 10.00 do 18.00). Jenže se nám ona agenda poněkud rozrostla.

Kandidátů do vedení ČSSD je již nyní cca 40 (včetně mě). K tomu nám přibyla zásadní otázka a to, zda má ČSSD přijmout případné vládní angažmá a za jakých podmínek. Dále probíhá horlivá debata ve věci úpravy stanov. A konečně. Podle všeho sjezd navštíví i staronový prezident ČR.

Kdo již sjezd zažil, jistě bude souhlasit s tím, že jde o agendu minimálně na plnohodnotný sjezd, trvající více než dva dny. Budeme tak postaveni před těžkou volbu. Buďto se budeme snažit veškerou agendu nacpat (vhodnější výraz mě skutečně nenapadá) do oněch osmi hodin (tedy budeme honit hodně zajíců) a vystavíme se riziku naprosté blamáže s tím, že sjezd neučiní žádné reálné výstupy (nechytíme žádného zajíce).

Nebo se zaměříme na agendu, kterou prostě musíme v první den sjezdu stihnout a smíříme se s myšlenkou, že sjezd bude v určitou hodinu přerušen a bude pokračovat v dalším termínu.

Osobně se kloním k druhé variantě. Za agendu, kterou musíme stihnout stůj co stůj, považuji, vedle vystoupení prezidenta, které odložíme asi jen stěží, a volby pracovních orgánů sjezdu, volbu předsedy a postoj k případnému vládnímu angažmá. Odhaduji, že v ideálním případě nám tyto čtyři body zaberou cca 4 hodiny.

Nepůjde-li vše ideálně, pak až šest hodin. Jakmile pochytáme tyto tři zajíce, můžeme se zaměřit na další. Podle mého názoru by mělo následovat pořadí – volba statutárního místopředsedy a debata o okruzích změn stanov. A to zřejmě budeme rádi, pokud stihneme volbu. Sjezd pak považuji za nutné přerušit kolem 18.00. Důvod tohoto času je prostý.

Sjezd probíhá v neděli a drtivá většina delegátů půjde druhý den do práce. A ačkoliv je ČSSD ve zjevné krizi, nemůžeme delegáty nutit, aby se dostávali i do krizí osobních (někteří se budou domů dostávat i více než 4 hodiny). Ze zkušeností z minulých sjezdů pak tuším, že právě po 18.00 začnou delegáti sjezd plíživě opouštět, až se stane neusnášení schopný. A to by byla další blamáž. Minimálně volbu řadových místopředsedů, jakkoliv velmi důležitou, pak doporučuji ponechat na pokračování přerušeného sjezdu. Abych nebyl podezříván z přihřívání vlastní polévky, tak připomínám, že kandiduji právě na pozici řadového místopředsedy a z tohoto důvodu se mi odklad volby osobně vůbec nehodí.

Pevně věřím, že shora uvedená fakta si uvědomuje i dosluhující vedení ČSSD a mimořádný sjezd připraví tak, aby učinil již první den minimálně zcela nezbytné kroky. A zároveň bude počítat s přerušením sjezdu a s jeho pozdějším pokračováním.

Věřím, že delegáti si rádi udělají čas i některý další víkend. Zda dosluhující vedení tato fakta zohlední, poznáme již z programu sjezdu, který bude předložen na ÚVV dne 10. 2. 2018.

Blogy