Kauza minomety ukazuje na systémové selhání

2. září 2010

Osobně podporuji současné kroky ministra obrany A.Vondry, týkající se prověření všech uzavřených i připravovaných akvizicí, včetně auditů ve vybraných organizacích, zřizovaných ministerstvem obrany. Zveřejněný případ minometů však ukazuje na systémové selhání celého systému akvizic ministerstva. Proto pouze systémové změny umožní, slovy pana ministra, osekat korupční chapadla v resortu obrany.

Problematika sporných a netransparentních nákupů je odrazem neschopnosti resortu dlouhodobě plánovat. Ať je to opravdu neschopnost dodržet střednědobý plán nebo záměr, jak obcházet zákon o veřejných zakázkách, jde o systém, který doposud všem zainteresovaným vyhovoval. Nejde jen o samotné vedení MO a sekci vyzbrojování, ale i o firmy, které v armádních akvizicích podnikají. Svůj díl spoluzodpovědnosti za současný stav však mají Úřad dohledu nad akvizicemi, Odbor vnitřního auditu, Inspekce ministra obrany, Vojenské zpravodajství, Vojenská policie i generální štáb AČR.

Vzpomínám si na anabázi z poloviny provedeného auditu MO, který skončil v zapomnění. Jsem přesvědčen, že audit by měl být dokončen a zejména by měla být realizována jeho zjištění a doporučení. Druhým problémem je procesní řízení akvizic, kdy sice zadání dává GŠ AČR, ale vlastní akvizici řeší po svém úředníci MO. A vojáci chytají za kratší konec provazu, protože musí, slovy klasika, držet hubu a krok.

Ministr obrany a jeho poradní tým pro Bílou knihu, by se měl zaměřit na procesní změnu skladby celého MO i AČR, zejména ujasnění kompetencí mezi MO a GŠ. K tomu by měly sloužit výsledky dříve zmiňovaného auditu i návrhy na budoucí strukturu naší armády. Základem systémových změn je však kvalitní a transparentní plánování v resortu a především jeho dodržování. Pak není důvod nepostupovat podle zákona o veřejných zakázkách.

Dalším problémem je nedostatečná kontrola MO ze strany veřejnosti. Chce to větší a systematické zapojení Výboru pro obranu a bezpečnost do této kontroly. Je nutno změnit současný systém při rozpočtových změnách v průběhu roku, kdy je garanční výbor obcházen a nahrazován pouze rozpočtovým výborem. Zároveň je nutno posílit občanské řízení MO.

Co se týká navrhovaného úřadu pro vyzbrojování, pak i pro něj platí výše uvedené. Bez kvalitního plánování akvizic a veřejné kontroly k nápravě nemůže dojít.

Blogy