Kauza ABL: stále více otázek nežli odpovědí

25. ledna 2011

Několik posledních dní zmítá českou veřejností kauza okolo sledování politiků z Prahy 11 bezpečnostní agenturou ABL, donedávna vlastněnou stávajícím ministrem dopravy Vítem Bártou. Kdyby snad Vít Bárta před třemi měsíci, kdy Mladá fronta s důkazy přišla, přiznal všechny skutečnosti, nebyl by to takový problém, jako dnes. Kdyby na přelomu září a října nedal premiéru Petru Nečasovi a následně i české veřejnosti své čestné slovo, mohli bychom dnes řešit onu neméně závažnou část celé kauzy, totiž, kdo si toto velmi podrobné sledování „nepohodlných“ politiků (například i u lékaře) vlastně objednal. Nyní můžeme být přesvědčeni i o tom, že za objednávkou mohli stát jiní politici ODS. A pokud je to pravda, sám Vít Bárta to musí dobře vědět. K čemu mu takové informace mohou sloužit, to se můžeme jen dohadovat.

Vít Bárta velmi netradičně v sobotu dopoledne uspořádal tiskovou konferenci, kde hodlal uvést své stanovisko k důkazům, které v posledních dnech přinesla Mladá fronta. A ačkoliv všichni očekávali, že protidůkazy na stůl položí Vít Bárta, dočkali jsme se pouze obecných frází a nic nedokazujících výroků. Zkrátka a dobře, tvrzení, že „všechno jsou falza“, nemůže v této chvíli stačit ani tomu nejzatvrzelejšímu a normálně uvažujícímu voliči Věcí veřejných. V podobné situaci a pozici pana Bárty není možné jako vrcholný politik stále dokola žádat zveřejnění všech dokumentů, neboť to lze pokládat za strategii k tomu, aby zjistil, co vše Mladá fronta skutečně má k dispozici a tomu také následně přizpůsobil další strategii. Jenže politika není byznys. V dané chvíli se od politika očekává, že přinese jasná fakta o nedůvěryhodnosti důkazů, anebo přizná nepříjemnou pravdu. Ani jedno z toho Vít Bárta neudělal.

Naopak. Pochybnosti přetrvávají. Věděl tedy Vít Bárta o sledování politiků? Proč nyní všechnu odpovědnost přehazuje na své bývalé podřízené v ABL? Skutečně si Vít Bárta myslí, že celá věc se vyřeší tím, že hlavní postavy celé kauzy označí za subdodavatele ABL? Je si vědom toho, že jeho společnost platila těmto „subdodavatelům“ i náklady spojené se získáváním informací z policejních databází, což je nezákonné? To je celá řada otázek, které zůstaly nezodpovězeny. Minimálně jeden z klíčových ministrů Nečasovy vlády se tak opět stal natolik nedůvěryhodným, že to zasahuje celou vládu. Vít Bárta si navíc i dnes zachovává vliv na agenturu ABL, a to prostřednictvím svého bratra, kterému společnost ABL prodal. Vít Bárta je navíc faktickým majitelem vládní strany VV (strana nemá vnitřní demokratické struktury, je ovládána lidmi kolem Víta Bárty a ABL), která řídí mimo jiné i ministerstvo vnitra, disponující řadou citlivých informací.

Nyní už víme, že čestnému slovu Víta Bárty se nedá věřit. Slíbil doložit důkazy a neudělal zhola nic. To je fakt, který může zpochybňovat jen ten, kdo sobotní tiskovou konferenci neviděl. Nyní je na Petru Nečasovi, zda budeme moci věřit jeho slovům z poloviny července loňského roku, kdy tvrdil, že v případě nejasností okolo agentury ABL je „připraven razantně zakročit“. Pokud totiž v souvislosti se závažnými pochybnostmi o sledování politiků jeho vlastní strany Vít Bárta sám neodstoupí, bude právě na něm, aby Víta Bártu z ministerského postu odvolal. A pokud tak neučiní, popře sám sebe.

Tehdy chtěl důkazy. Nyní má na stole publikované dokumenty o tom, že Vít Bárta a jeho ABL zřejmě korumpovala policisty a nakupovala informace nezákonným způsobem z policejních databází. Navíc Bártova výmluva ohledně detektiva Pertlíčka pokulhává ještě v dalších okolnostech. Nejen, že měl se společností ABL evidentně nadstandardní vztahy (interní e-mailová komunikace s prosbami o uvedení souvislostí mezi sledovanými osobami, či využívání vnitrofiremního e-mailu nebo oficiálních formulářů společnosti), ale také pracoval v rámci tzv. švarc sytému, což je způsob zaměstnávání, který je běžně považován za jeden ze způsobů daňových úniků (výkon opakované činnosti pouze pro jednoho zaměstnavatele, zcela připomínající zaměstnanecký poměr). Tato fakta, potvrzená samotným Vítem Bártou, vyvolávají další pochybnosti.

Když se zpětně ohlédnu za kauzou na ministerstvu životního prostředí, musím uznat, že rezignace ministra Drobila, byla nezvykle rychlá. I on byl nucen opustit ministerský post v důsledku nikoli vlastních chyb, ale pochybení svých podřízených. I kdyby snad byly důkazy Mladé fronty falzifikáty, Vít Bárta není dlouhodobě schopen je důvěryhodně vyvrátit. A právě to je důvod, proč by měl v tuto chvíli odejít z veřejného života.

Na závěr ještě několik doplňujících otázek pro zamyšlení. Kdo byl skutečným zadavatelem sledování politiků na Praze 11? Komu a jak sloužily případné pozitivní výsledky testu korupčního chování úředníků prováděné agenturou ABL na úřednících Prahy 11? Platí, že pokud někdo v pozici „subdodavatele“ provádí nezákonné praktiky (viz výše), lze to tolerovat? Děje se tak dnes i v případě Věcí veřejných? Sdílí názor o falešných důkazech médií všichni poslanci Věcí veřejných? A všichni poslanci koalice?

Blogy