Kalusova politická korektnost

28. února 2011

Václav Klaus komentoval pro Novinky.cz kauzu Ladislava Bátory, který je poradcem ministra školství, a měl na MŠMT nastoupit jako první náměstek. Podle Novinek Bátoru na ministerstvo doporučil právě Klaus.

Ve svém komentáři se Václav Klaus pohoršuje nad údajnou přílišnou „politickou korektností“, která prostřednictvím několika novinářů a dokonce, ó hrůzo, některých politiků z pravé strany politického spektra, „vyvolala kauzu Bátora“. Na mediální kritice Bátory prezident dokonce demonstruje, že naše společnost postrádá prvky demokratické společnosti. Klaus je totiž přesvědčen, že „...politickou korektnost u nás diktuje samozvaná skupina lidí, která nám suverénně a autoritativně říká, co smíme a co nesmíme. (...) Kdo se odvažuje vzdorovat, stihne ho lavina ataků, které vedou k jeho společenskému znemožnění, často i ztrátě zaměstnání, i k osobní ostrakizaci. Přesně to se u nás dnes děje s Ladislavem Bátorou.“

Chudák Ladislav Bátora, nevinný jak lilium. Kdybych četla pouze Klausovy argumenty, nepochybně bych se zastyděla, že jsem o Bátorovi měla kdy jen černou myšlenku. Argumenty pana prezidenta jsou totiž vskutku pádné. Na Bátorovu podporu cituje z jeho vlastní autobiografie, kde autor popisuje své postoje vůči nejrůznějším jevům. Že Bátory nemá rád Evropskou unii a zúčastnil se demonstrace proti Lisabonské smlouvě, to jsme se minulý týden dozvěděli z médií. Kromě dalších názorů, které také nejsou moc překvapivé („... raději tradici než pokrok... A už vůbec ne evropeismus, humanrightismus, genderismus, multikulturalismus, feminismus, antidiskriminacionismus, politickou korektnost, ..., positivní diskriminaci, homosexualismus…) pro mě bylo pozoruhodné zjistit například, že „raději Šulákovou než Pavlicu“, a zároveň se dozvědět, že toto je další z názorů sdílených také panem prezidentem („také raději vyslechnu v rádiu Jarmilu Šulákovou než ničitele lidové hudby Pavlicu“). Bez tohoto zjištění by byl můj život vskutku ochuzen.

Názory pana Bátory na EU a další výše zmíněná témata jsou samozřejmě jeho výsostným právem. Jenže vzhledem k tomu, že má radit ministru školství a měl se stát prvním náměstkem resortu, který má mimo jiné aktivně odstraňovat diskriminaci části žactva v českých školách, zdají se mi tyto názory v rozporu s tím, co by měl v takové pozici řešit. Také těžko říct, jak by se tato anti-EU osoba stavěla třeba k nutnosti čerpat evropské fondy...

Pořád to ale není nic ve srovnání s tou nejdůležitější informací, kterou ovšem pan prezident ve své obhajobě Ladislava Bátory jaksi taktně zamlčel: ten člověk kandidoval jako lídr (!) kandidátky za Národní stranu. A i když nikdy nebyl jejím členem, tento fakt ho v mých očích řadí k extremistům. Pro Václava Klause je ovšem tento fakt tak nevýznamný, že mu ani nestálo za to ho ve svém textu zmínit.

Václav Klaus na konci svého textu děkuje panu Bátorovi, že své názory ostře a otevřeně říká. Já na konci tohoto textu děkuji premiéru Nečasovi, že se proti jmenování tohoto extremisty na post mnisterského náměstka jednoznačně a veřejně postavil.

Blogy