Kalouskových 100 miliard aneb nechovejme se jako Řekové

30. května 2012

Falšování dat byl jeden z hříchů, který byl na začátku řeckého pádu. V Česku máme vládu rozpočtové odpovědnosti. Teď se zdá, že se Řekům překvapivě podobáme. Výsledky kontroly utrácení evropských dotací, kterou provedl Evropský účetní dvůr jsou pro českou stranu pohromou. To, co se stalo, je do nebe volající. Ukázalo se, že centrální auditní orgán české republiky systematicky upravoval výsledky kontroly čerpání evropských dotací tak, aby se ve výroční zprávě snížil počet chyb zhruba 20krát. A to je mimořádně vážné. Protože podle tohoto hodnocení se pak posílají peníze. A je úplně něco jiného, jestli je chyb méně než 2 % anebo 40 %.

Není divu, že v březnu Evropská komise zastavila proplácení faktur. Ve sněmovně jsme byli chlácholeni Petrem Nečasem i Miroslavem Kalouskem, že se nic neděje, že je to jen technický problém, že nemáme podléhat panice ani hysterii. Teď jsme viděli v Bruselu pobledlého Petra Nečase vedle Manuela Barrosa jak žadoní, že nám přece musí Komise platby obnovit, jinak nám hrozí zvýšení deficitu na 6% HDP v tomto roce. To je bratru nějakých 100 miliard deficitu navíc. Miroslav Kalousek mezitím kudy chodí trousí, že nám to EU dělá schválně, protože nemá cash flow a tudíž se jí hodí brzdit nám platby. Houby s octem. To je jen ta stará strategie - mlžit, nepřiznat pravdu a „všichni nám ubližují“. Bohužel dokonale přebíráme řecké manýry. Na ty peníze totiž nemáme nárok, jestliže nejsme ochotni nebo schopni dodržovat pravidla, která mají zabránit jejich neefektivnímu využívání nebo dokonce rozkrádání.

V regionálních operačních programech se utratí zhruba 17 % z celku 750 miliard za celé sedmileté rozpočtové období. Pokud někdo na této úrovni selže jako je podezření u Davida Ratha, ať za to zaplatí. Pokud nám takto vládní strany udělají v řadách vládní opozice pořádek, měli bychom jim být asi vděčni. To ale nestačí. Stovky miliard se rozdělují především na ministerstvech. Jestli kontrolní zpráva Evropského účetního dvora konstatuje v těchto centrálních programech nepředstavitelný nepořádek, musí být za to někdo také odpovědný. Tato vláda šetří miliardy na zdravotně postižených, důchodcích, rodinách s dětmi. Neustále nám ministr Kalousek i premiér Nečas vyprávějí, že v této zemi skončil život nad poměry a že si drtivá většina obyvatel musí ve svých osobních rozpočtech tvrdě škrtat. To, co vláda ale takto „naškrtala“ na lidech, je jen zlomek toho, o co teď přichází v evropských fondech. Tento rok se počítalo, že můžeme získat z Evropských strukturálních fondů zhruba 100 miliard. Vzhledem k tomu, že čerpáme rychlostí asi 3 miliardy za měsíc, stejně bychom to sotva dokázali. Protože se ale čerpání zastavilo a vlastně ani nevíme, kdy bude obnoveno, je jasné, že prostředky určené pro tento rok nejsme schopni vyčerpat. Každý měsíc nečerpání roste ztráta. Protože máme nefunkční systém kontroly, přicházíme o desítky miliard. Celková ztráta bude narůstat a již nyní se dá odhadnout na 100 až 150 miliard. V době krize, kdy v této zemi vážně chybí nové investice, je podobné selhání katastrofou.

Tento problém jen tak nezmizí. Těžce dopadne na příští vládu. Budeme s ním konfrontováni neustále a proto musíme už nyní mluvit o odpovědnosti. Kdo je odpovědný za to, že čerpání prostředků v naší zemi probíhá bez řádné kontroly? Kdo je odpovědný za zfušování českého auditu? Kdo vymyslel způsob falšování?

Kalouskův muž Václav Štraser, který je ředitelem auditního orgánu na ministerstvu financí je navíc sám v podezření z konfliktu zájmů při čerpání evropských peněz. Odpovědnost jistě nesou také náměstci Miroslav Matej a Jan Gregor. Klíčovou politickou odpovědnost za celou situaci ovšem má především ministr financí Miroslav Kalousek. Ministerstvo přímo garantuje úroveň kontroly nad čerpáním evropských peněz. Ministerstvo financí nese odpovědnost za ten kabát z ostudy, který nyní v Evropě nosíme. Málokdo se může pochlubit, že pomohl připravit Českou republiku o takovou sumu, jako se to povedlo současnému ministru Kalouskovi.

Blogy