Kalouskova loterie

29. března 2011

Zdá se, že celý návrh daňové reformy byl předložen hlavně proto, aby odlákal pozornost od zvyšování sazeb DPH.

Daňová huť ministra Miroslava Kalouska je opravdu tvořivá. Návrh stíhá návrh na způsob „seká to jak Baťa cvičky“. Ještě nemáme projednány změny DPH, kde byla naposledy vylosována čísla 14 a 17,5 (jak vtipně poznamenal jeden z členů NERVu), a už se na nás valí změny daně z příjmů. Máme je brát vážně?

Je třeba položit si několik základních otázek. Jde o hotový návrh, nebo jen o pokusný balónek, který bude příští týden zásadně změněn? Není jeho cílem jen proměřit míru leknutí, aby se zjistilo, co veřejnost snese? Na to nemáme odpověď. Stejně jako nemáme žádné věrohodné propočty, ze kterých by se dalo posoudit, jak to na koho dopadne.

Zdá se, že celý návrh byl předložen hlavně proto, aby odlákal pozornost od zvyšování sazeb DPH. To způsobí takové dramatické zvýšení cen, že je schopno vyhnat lidi do ulic. Vláda přesto pokračuje v odírání českých daňových poplatníků a drží se i dosavadní salámové taktiky. Nikdy nenabízí také celkový odhad sociálních dopadů celého reformního balíku na různé příjmové skupiny obyvatelstva.

Nechce říci – a možná ani sama neví - o kolik peněz lidé přijdou prostřednictvím nejen zvýšení DPH, ale také daně z příjmu, změn v sociálním a zdravotním pojištění, zvýšených poplatků ve zdravotnictví, či deregulaci nájemného. A také, o kolik více občané zaplatí kvůli privatizaci veřejných služeb, kterou vláda stále prosazuje.

Ale zaradujme se nejprve nad vyhlídkou zrušení superhrubé mzdy, která umožnila předstírat, že lidem s průměrnými příjmy někdo nabízí zdanění 15 procenty. Byl to ryzí volební podvod, jak lidé zjistili, když si poprvé spočítali výplatu a pochopili, že fakticky platí stejných 20 nebo 23 procent, jaké platili dříve. Volby jsou za námi, podfuk je prokouknut, a tak může do stoupy. Za to by se měli Nečas a Kalousek omluvit, i když to spáchali v kabinetu, který tu byl předtím.

ČSSD vždy odmítala zavedení daně ze superhrubé mzdy a je dobrou zprávou, že tento nesmysl, nemající obdobu v civilizovaném světě, bude konečně odstraněn. Je rovněž dobré, že konečně přestaneme mít pro nejbohatší část populace degresivní zdanění příjmů (čím vyšší příjem, tím nižší efektivní sazba daně). Degrese se odstraní, lidé s nejvyššími příjmy budou mít víceméně rovnou daň, zatímco 90 % daňových poplatníků pod touto úrovní bude mít progresivní zdanění.

V souhrnu se tedy jedná o krok, který míří správným směrem. Úplná náprava škod spáchaných Topolánkovou vládou by však vyžadovala návrat k všeobecnému progresivnímu zdanění fyzických osob.

Blogy