Kalamitní stavy na D1

25. prosince 2018

Wiliam Buchert uvedl ve svém komentáři Bilance ostudy jménem D1: Viníci jsou premiéři, ministři dopravy a Ředitelství silnic a dálnic dne 23. prosince 2018 nutnost personálních změn na ŘSD a změnu systému.

V současné době doznívá na společenských sítích, v televizi, v poslanecké sněmovně ČR a v pražských hospodách humbuk kolem kalamitního stavu na D1 v úseku mezi Humpolcem (90. km) a Větrným Jeníkovem u Humpolce na 104. km ve směru z Prahy na Brno, který se udál v prosinci 2018. Hejtman Běhounek a většina motoristů si myslí, že nesjízdnost dálnice byla způsobena nepřipraveností Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy. Podle ředitele krajské policie Miloše Trojánka stála některá auta v koloně až 14 hodin. Silničáři měli problém dostat do kolony sypače. Musela jim asistovat policie, každý sypač měl svou policejní hlídku. Posolené úseky do 20 minut začaly znovu klouzat.

Podle názoru dopravců způsobil dopravní kolaps na dálnici D1 tuzemskému hospodářství mnohamilionové škody.

Hasiči museli suplovat správce dálnice a poskytovali teplé pití a občerstvení dětem v jednom z uvízlých autobusů vedle odstraňování po celém kraji popadaných stromů.

Aby podobným situacím nedocházelo bývalý odbor řízení jakosti GŘ ŘSD dne 14. listopadu 2011 v zasedačce ŘSD, Závodu Praha, Na Pankráci 56 v Praze 4 zabezpečoval dvoudenní školení pro zaměstnance ŘSD z Čech a Moravy. Zaměstnanci ŘSD se seznámili se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, zejména o její transpozici do ČR a z toho vyplývajících důsledcích při plánování, projektování, údržbě a správě pozemních komunikací. Součástí školení byl i bezpečnostní audit a inspekce dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, kdy a kde požadovat zpracování bezpečnostního auditu a inspekce. Speciální přednáška byla věnována školení o nehodovosti s identifikací problémových oblastí v ČR.

Co dodat. Kalamitní stav na 99.km u Humpolce se opakuje pořád dokola, například dne 16. ledna 2018, ale i v předcházejících rocích. Donekonečna svádět vinu na druhé začíná být v gesci dopravy trapné. Stačí nahlédnout do Zřizovací listiny ŘSD (dodatku 11), či Směrnice generálního ředitele ŘSD zabezpečující výkon zimní údržby, ale třeba i do analýz rizik, které jednotlivé závody a správy ŘSD překládají každoročně v přehledných tabulkách za každou stavbu na GŘ ŘSD k rukám rizikového manažera. Nejsme neomylní, co je ale zarážející je to, že management ŘSD opět načapaný v nedbalkách nemá dostatek empatie a nechal opět lidi bez teplého čaje, baget, přikrývek napospas nechtěnému svému údělu mrznout na D1. Suplovat jej museli hasiči, kteří toho dne nevěděli co dříve dělat.

Současný generální ředitel Kroupa v MF Dnes „V opravách silnic máme obří dluh, ale doháníme ho" dne 22. února 2016 po dotazu redaktora Jana Sůry na to, že ministr Ťok chce, aby v zakázkách na opravy se zohlednil i čas a rychlost práce stavbařů, odpověděl, že u nejvytíženějších dálnic již ekonomické výhodnosti nabídky využívají. Zmínil tehdy, že 20% váhy v hodnocení tvoří čas. Jestli bylo či nebylo splněno v roce 2018 natož v inkriminovaný čas na D1, ponechám na čtenářích těchto řádků.

Již v listopadu 2015 jsem přál managementu ŘSD, aby:

• ŘSD byl efektivním a suverénním provozovatelem živé a inteligentní dopravní cesty,

• ŘSD kromě plánování, rozvoje, provozu a údržby silniční sítě ve svěřeném rozsahu, aktivně participoval na řízení a ovlivňování dopravních proudů v celé ČR,

• ŘSD byl důležitým zdrojem a poskytovatelem dopravních a cestovních informací včetně informací s návazností na další dopravní módy, a to v národním i mezinárodním měřítku,

• Silniční síť ŘSD měla jasně definované minimální kvalitativní parametry (QoS). Plněním těchto parametrů by bylo klíčové pro hodnocení ŘSD jako správce infrastruktury i pro hodnocení jednotlivých organizačních složek ŘSD,

• Kvalitativní parametry byly dosahovány a sledovány pomocí ITS (Inteligent Transport System), čímž se ITS stane důležitým nástrojem managementu ŘSD na všech úrovních,

• ITS bylo plně integrováno do sítě ŘSD v celém jejím životním cyklu a bylo využito pro řízení a ovlivňování dopravních proudů, správu silniční infrastruktury, zajištění příjmové strany financování infrastruktury a také pro srozumitelnou a veřejností oceňovanou komunikaci ŘSD s uživateli.

Mé přání se v době chytrých dálnic a nástupu iniciativy 4.0 jak vidno z D1 a jak slyšno z Poslanecké sněmovny ČR minulo zcela účinkem. Doporučoval bych proto panu generálnímu řediteli ŘSD :

1/ Revidovat nefunkční stávající systém na ŘSD  tak, aby do budoucna nedocházelo k obdobným situacím, např.:

• Organizačně a personálně posílit provozní úsek (12000),

• Organizačně a personálně posílit úsek kontroly kvality staveb (18000),

2/ Zimní údržbu svěřit odborně fundovaným firmám, které mají se zimní údržbou prokazatelné kladné výsledky, a tuto následně začít v reálných podmínkách kontrolovat,

3/ SSÚD (Střediska správa a údržby dálnic na ŘSD) dovybavit o servisní vozy, zabezpečující rozvoz teplých tekutin, baget, přikrývek a kontakt s osobami zdravotně postiženými,

4/ Novelizovat legislativu.

Blogy