Jiří Dienstbier nabízí jako kandidát jasnou levicovou alternativu

17. května 2012

Jsem pevně přesvědčen, že zejména ve složité situaci současné hospodářské, politické i morální krize naší společnosti je nutné podpořit takového kandidáta, který je silně ideově ukotven a disponuje jasným morálním kompasem.

Pokud má být ČSSD vnímána jako věrohodná nositelka změny, která zbaví zemi chaotických pokusů na občanech, prováděných současnou pravicovou vládou, a zaslouží se o obranu hodnot sociálního státu, neměla by se v současné době rostoucího sociálního napětí schovávat za mantru podpory nadstranických kandidátů, nýbrž naopak podpořit takovou osobnost, která reprezentuje autentické levicové hodnoty.

V naší společnosti postižené nejen dopady hospodářské krize ale i důsledky politiky pravicové koalice sílí volání po změně. Občané vkládají jistou naději mimo jiné do skutečnosti, že poprvé si budou moci svého prezidenta republiky zvolit sami v přímé volbě. Za této situace lidé samozřejmě předpokládají, že nejsilnější levicová strana a hlavní opoziční síla v českém parlamentu navrhne svého kandidáta pro přímou volbu prezidenta republiky s jasným cílem, aby její kandidát zvítězil.

Pokud se podíváme na doposud zveřejněná jména ostatních prezidentských kandidátů, tak získáme rozpačitý dojem. Někteří kandidáti jsou jen ozvěnou minulosti, představují vysloužilé politiky silně zdiskreditovaných pravicových stran. Jiní kandidáti se zaklínají mantrou nadstranickosti, což by nutně nemuselo být na škodu, pokud by dokázali zformulovat jakoukoli ostřejší a srozumitelnou vizi budoucího směřování země.

Jsem pevně přesvědčen, že zejména ve složité situaci současné hospodářské, politické i morální krize naší společnosti je nutné podpořit takového kandidáta, který je silně ideově ukotven a disponuje jasným morálním kompasem. Jako sociální demokraté máme v tomto směru povinnost nabídnout naší veřejnosti takového kandidáta, který reprezentuje naše sociálně demokratické hodnoty a levostředové vidění světa.

Jsem přesvědčen o tom, že ČSSD by měla navrhnout za svého prezidentského kandidáta Jiřího Dienstbiera. Lidé budou od zvoleného prezidenta určitě očekávat větší aktivitu, odpovídající jeho posílené legitimitě. Kandidát v produktivním věku může tyto předpoklady splňovat velmi dobře. Vedle toho je třeba, aby současného euroskeptického prezidenta konečně vystřídal někdo, kdo vnímá EU jako pozitivní příležitost pro prosazení našich národních zájmů. A o proevropských postojích Jiřího Dienstbiera, stejně jako o jeho morální integritě a politické zásadovosti, není, myslím, žádná pochybnost. Voličům, kteří už mají dost pravicových recyklovaných kandidátů či neúspěšných kandidátů na cokoliv, může autenticky a zřetelně zformulovat názorové pozice, které čekají od levicového prezidenta. A je naší povinností nabídnut levicovou alternativu voličům, toužícím po změně. Francouzští socialisté to nedávno dokázali.

Česká republika samozřejmě nemá prezidentský systém jako Francie, role prezidenta je až na pár přesně vymezených situací spíše symbolická. Přesto je důležité, kdo bude prezidentem zvolen. V současné době, kdy se nespokojenost občanů odráží ve vysokých volebních preferencích ČSSD, které dávají vysokou šanci realizovat náš volební program, představuje totiž pro ČSSD nejvyšší hrozbu její možná nejednota ohledně podpory prezidentského kandidáta. Netřeba připomínat určité neblahé zkušenosti naší strany z minulosti. V to, že tuto chybu zopakujeme, jistě ve skrytu doufají mnozí naši političtí konkurenti.

Z tohoto důvodu se domnívám, že není možné do nekonečna odkládat rozhodnutí o našem prezidentském kandidátovi a neustále spekulovat a vytahovat z klobouku nová a nová jména hypotetických kandidátů, kteří o tom často ani nevědí. Proto podporuji nominaci Jiřího Dienstbiera jako oficiálního kandidáta ČSSD na funkci prezidenta republiky. Pevně věřím, že se ústřední výkonný výbor v sobotu nenechá ovlivnit malichernými osobními či zastydlými vnitrostranickými spory a zaujme v tomto ohledu jasné stanovisko. Celá ČSSD se tak může sjednotit za kandidátem, reprezentujícím sociálně demokratickou vizi. Jenom tak můžeme uspět i ve všech dalších volbách, které nás během roku čekají.

 

Blogy