Je to daňová, ne důchodová reforma

11. března 2011

Pan premiér Nečas se mýlí, když ve svém článku pro MF DNES (vyšel ve středu 9. března) prohlašuje, že došlo k politické dohodě o podobě důchodové reformy. Na tak zásadní záležitosti se v každé vyspělé demokratické zemi nejprve dohodla vláda s opozicí zapřispění širokého spektra představitelů občanské a odborné veřejnosti.

Seriózní celospolečenskou debatu o podobě této reformy však vláda dosud nezahájila. Vláda naopak chystá o své vůli a ve spěchu nedomyšlené kroky (jež po pár dnech sami koaliční představitelé začali zpochybňovat), které, pokud budou přijaty, rozkolísají celý sociální systém a ohrozí životní jistoty občanů, mladších i těch již v důchodovém věku. Pokud by vláda skutečně chtěla zahájit seriózní dialog s ČSSD, formulovali bychom na něm mimo jiné několik klíčových otázek:

Zaprvé, proč vláda spojuje reformu důchodového pojištění se zvýšením sazby daně z přidané hodnoty? Jde přece o dva na sobě nezávislé systémy. Nápad dočasně „záplatovat“ příjmy veřejného průběžného systému zvýšením dolní sazby daně z přidané hodnoty naopak vyvolá sám o sobě další sociální a ekonomické problémy včetně nových výdajů veřejného sektoru a ohrožení životního standardu důchodců.

Zadruhé, proč koalice navrhuje vyvedení části prostředků ze základního veřejného systému do systému soukromého fondového připojištění v současných podmínkách napjatosti rozpočtu důchodového pojištění? Je to scestné, neboť to ohrozí základy jeho financování.

Zatřetí, proč chce vláda zákonem nutit pojištěnce, kteří by se rozhodli pro vyvedení části prostředků z veřejného průběžného pilíře formou opt-outu do soukromých penzijních fondů, aby do těchto fondů posléze povinně přispívali až do dosažení důchodového věku? To je další neodpovědný hazard vlády s důvěrou veřejnosti, tím spíše, že za tyto prostředky jednou vložené do rukou soukromých institucí už vláda nemůže, ani nebude odpovídat.

ČSSD netvrdí, že není třeba reforem, že není třeba šetřit. Před volbami jsme na rozdíl od jiných otevřeně mluvili o zvyšování daní a mluvíme o něm i dnes. Umíme si představit dvouprocentní zvýšení daně z příjmu firem. Stejně tak bychom prosazovali znovuzavedení daňové progrese, tedy vyšší zdanění pro ty, kteří více vydělávají.

Nezpochybnitelným dlouhodobým cílem ČSSD je dále rozvíjet důchodový systém tak, aby zajistil všem důchodcům i do budoucna důstojné a klidné stáří. Hlavní bolestí současného systému není to, že by se nedokázal vyrovnat s budoucím demografickým vývojem či vývojem na trhu práce, jako spíše to, že celkové výdaje na důchodový systém jsou už nyní v -naší zemi výrazně nižší než v zemích se srovnatelným stupněm sociálního a ekonomického vývoje. Pokud s námi, jak požadujeme, zahájí současná koaliční vláda rovnoprávný dialog o budoucí podobě důchodového pojištění, nepřipustí ČSSD realizaci žádné jeho podoby, která by vedla k poklesu průměrné výše důchodů z veřejnoprávního průběžného pilíře pod čtyřicet procent průměrné hrubé mzdy.

ČSSD bude usilovat o odstranění nespravedlivého znevýhodnění zaměstnanců vůči OSVČ, o funkční propojení důchodového pojištění s podporou rodičů pečujících o nezaopatřené děti a o transformaci současného systému soukromého připojištění se státním příspěvkem, tak aby se stal pro odpovědné občany myslící na svoji budoucnost vhodným nástrojem přilepšení k jejich základnímu důchodu.

Blogy