Je bankovní daň socialistický nesmysl?

23. dubna 2019

Pan europoslanec Tomáš Zdechovský v článku na Echo24 kritizuje návrh sociální demokracie na zavedení sektorové daně pro banky jako naprostou hloupost a považuje takový návrh za socialistický nesmysl. Klade si otázku, zda jsme opravdu tak zaostalý stát, že si musíme vymýšlet stále nové daně.

Pan Zdechovský by tedy musel ze “socialistického nesmyslu” obvinit řadu evropských států směrem na západ. A to proto, že využívají speciálního zdanění finančního sektoru v různých formách. Děje se tak ve více než 10 státech Evropské unie a jedná se o běžně využívaný nástroj jako zdroj státního rozpočtu. Příkladem může být Německo, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Belgie atd. Zaráží mě, že pan europoslanec nemá ani po pěti letech v Evropském parlamentu o těchto věcech povědomí a neví, co v EU běžně funguje.
Je třeba si uvědomit, že ziskovost bank v České republice je více než dvojnásobná (12%) než je průměr v EU (5%). Nadměrné jsou zisky především v posledních létech. Čistý zisk bank v roce 2018, největší v historii, přesáhl 82 miliard korun. Většina zisku bank však odtéká do zahraničí, pouze malá část se reinvestuje v ČR. Finanční sektor se na celkovém odlivu z ekonomiky vzhledem ke své velikosti, a převážně zahraničnímu vlastnictví, podílí v hlavní míře. Za připomenutí stojí, že v době finanční krize se zisky z ČR posílaly na sanaci mateřských bank v zahraničí. Myslím, že je tedy správné, aby se především největší banky podílely spravedlivěji na rozvoji naší ekonomiky a na růstu životní úrovně.
S velkou oblibou se používá argument, že banky přenesou zvýšené zdanění na klienty, že na to doplatí předevší nejchudší. Konkurence mezi bankami je velká a konkurenční boj by si měl poradit i s možným přenesením daně na klienty.
Sociální demokracie navrhuje, jako jedno z možných řešení, zavedení progresívního odvodu z bankovních aktiv. Progrese cílí především na velké banky, které odvedou většinu z celkového výnosu “bankovní daně”. Na menší banky dopadne tato daň nejméně. Velikost banky je tedy relevantní kritérium. Dle našich aktuálních propočtů by navíc toto zdanění vyneslo cca 14 miliard korun. A to je jistě pro státní rozpočet zajímavý přínos.
Tedy žádný socialistický nesmysl, ale běžně užívaný nástroj v řadě zemí EU.


Blogy