Nepochybně je to pohodlnější než rozdávat letáky vytištěné za vlastní peníze někde na rohu náměstí. Její platforma – členská základna nové strany – má obdivuhodný příjmový potenciál ze státních peněz a na zcela nový subjekt je to opravdu fascinující výkon. Patří k ní osm poslanců, což je bratru měsíčně příjem 672 tisíc korun na platech a náhradách. Jde o minimální odhad pouze naprosto základních příjmů z rozpočtu, ve skutečnosti to bude podstatně více – bylo by nutné spočítat všechna členství ve výborech a podobně. A posledními dvěma členy platformy jsou ministři: Pavel Dobeš a Kamil Jankovský. To je navíc bez dalších výhod 220 000 korun měsíčně.

Jinými slovy dostává tato nová platforma a prý budoucí strana od státu do vínku pro svoje zakládání deset velmi sympatických platů a různých náhrad a výhod v celkové výši minimálně 900 tisíc korun, ale pravděpodobně to budou asi tak dva miliony měsíčně.

Ale stát to stojí ještě poněkud více. Náklady státní pokladny na jednoho poslance jsou asi 230 000 korun měsíčně – to je i se zahraničními cestami a podobně. Což je u osmi poslanců 1,84 milionu korun. Náklady na ministra včetně řidičů a dalších výhod dosahují kolem 550 tisíc korun měsíčně. Takže zakládání nové strany za státní peníze stojí daňové poplatníky bratru tři miliony korun měsíčně – a to se paní Peake a jejích devět souvěrců ještě nerozmnožili ani tak, aby mohli sestavit kandidátku do místních voleb v jenom trochu větším městě. Obec s více než třemi tisíci obyvatel začíná totiž na nejnižším počtu zastupitelů jedenáct. To by si paní Karolína musela ještě někoho vypůjčit.

Na straně druhé má osm poslanců a dva ministři nemalý potenciál k tomu, aby našli docela zábavná místa pro případné další členy. Ministerstvo dopravy je přímo ideální pro umisťování vhodných kandidátů do lukrativních postů. Ve spleti samotného úřadu a jeho podřízených organizací se pohybuje mnoho náměstků, ředitelů odborů, poradců ministra a poradců náměstků ministra. Tam se pro nové členy jistě něco za státní peníze najde. Na místním rozvoji se určitě dá také najít všechno možné. Čili tady vidím dost velký potenciál pro růst členů platformy paní Karolíny, protože alespoň takových dvacet nebo třicet dalších lidí by mohlo dostat dobrá místa ve státní správě. A když se to podaří během dvou měsíců, tak by to znamenalo, že členská základna platformy poroste opravdu fascinujícím způsobem. Paní poslankyně bude moci národu oznámit, že se k ní hlásí další a další členové a základna roste o sto nebo i dvě stě procent měsíčně.

Snad na tu srandu pan ministr Kalousek najde nějaké peníze ve svých rezervách. Sedí tam na 30 miliardách korun, které zatím odmítal a odmítá dát učitelům nebo hasičům. Ale pro platformu paní Karolíny se určitě nějakých těch pár desítek milionů korun najde.

Jen na závěr dodám. Mnozí jistě řeknou, že nebýt platformy, platil by stát tyto peníze stejně. To je pravda. Tak to v demokracii chodí - zvoleným zástupcům a těm, kdo vykonávají práci v exekutivě, tedy dostanou důvěru zvolených zástupců, platí stát peníze a zajišťuje jim určité další věci. Ale jenom v případě, že předtím dostali důvěru voličů. Paní Peake jako fyzická osoba nedostala žádnou důvěru, ona nepřekonala pětiprocentní hranici. Dostala řadu preferenčních hlasů, ale za volebním úspěchem VV stáli především Radek John, Petr Skokan a nestraníci Milan Šťovíček a Stanislav Huml. Každý, kdo se podívá do výsledků voleb pečlivěji, jasně vidí, že tito lidé táhli voliče. Oni byli pro občany "strana Věci veřejné", nikoliv Karolína Peake. Ministři Dobeš a Jankovský dokonce ani nejsou poslanci, Pavel Dobeš nekandidoval a Kamil Jankovský neuspěl. Těžko říci, proč by všichni tito lidé měli dostávat platy, které voliči přiřknuli - ať se nám to líbí, nebo ne - Věcem veřejným.