Jak podpořit naše lesy a venkovské oblasti?

22. května 2012

Na dubnovém zasedání Zemědělského výboru PSP ČR proběhlo jednání s vedením Lesů ČR o současné situaci v souvislosti s kontrolním závěrem Národního kontrolního úřadu ČR, který poukázal na řadu chyb v hospodaření tohoto státního podniku.

Jedna z informací, která mě zaujala, byla, že Lesy ČR mají 13 miliard Kč volných prostředků. S ohledem na jejich hospodaření nemohu posoudit, zda je to hodně nebo málo, ale v době kritického státního rozpočtu je to poměrně vysoká částka.

V této souvislosti je důležité, aby tyto prostředky nebyly vystaveny nebezpečí ztráty. Zajímalo mě, zda by nebylo vhodnější tyto prostředky nasměrovat do státního rozpočtu například formou nákupu cenných papírů ČR, tj. obligací. Vyjádřila jsem obavu, že s ohledem na současnou ekonomickou a finanční krizi, by některé úložky v méně významných, nebo méně transparentních peněžních ústavech mohly být v ohrožení.

(Například Privatbanka a.s., kde byla uložena k 31. 12. 2011 více než 1 miliarda Kč a dle bývalého slovenského ministra vnitra jí hrozí odebrání licence.)

Dále jsem se dotazovala, zda existují nějaká kriteria na výběr finančních správců (bank) a zda by nebylo vhodné volit například Českou národní banku, nebo tyto volné prostředky nechat pod správou Ministerstva financí ČR.

Pan generální ředitel mě informoval, že Privatbanka již nespravuje prostředky Lesů ČR a velká část volných prostředků byla přesunuta na tří měsíční úložku, aby byla k dispozici v případě potřeby zřizovatele.

Domnívám se, že je třeba zajistit, aby tyto prostředky bylo možno použít pro státní rozpočet, samozřejmě s tím, aby posílily především ty oblasti, kde tyto peníze byly vyprodukovány.

Jedná se mi zejména o lesy a venkovské oblasti.

Venkov dobře ví, jak se má rozvíjet, potřebuje však k tomu dostatečné finanční prostředky.

Blogy