Jak je to se zadlužováním České republiky

26. září 2012

Největším problémem současné vlády a zejména ODS je nedostatek sebereflexe a neochota poučit se ze svých politických chyb. Stačí se podívat na způsob řešení schodků státních a veřejných financí. Zvyšování nepřímých daní a prosazené škrty v investicích podlamující domácí poptávku zhoršují ekonomický pokles naší země. A to přesto, že okolní země již hlásí sice pozvolný, ale prozatím trvalý hospodářský růst. Na rozdíl od nich se České republice nedaří dostat z recese a pouze výdaje domácností meziročně klesly o více jak 3 procenta.

Předvolení kampaň ODS hlásá, že chtějí stát i kraje bez dluhů. Je věcí voličů, zda jim opět skočí na předvolební špek, nicméně je nutné již dnes říci, že pravice zklamala se svými návrhy na snížení zadlužení v zemi. Důkazem je růst státního i veřejného dluhu. Namísto toho, aby pravice zastavila zadlužování, veřejný dluh se z roku 2006 zvýšil z 28 % hrubého domácího produktu na 41 % HDP v roce 2012. 

Podobně je to se zadlužováním krajů. Nutno podotknout, že i mezi nimi jsou kraje úplně bez dluhů a naopak kraje výrazně zadlužené. Nicméně na konci vlády pravicových hejtmanů za ODS činilo celkové zadlužení krajů 14,6 miliard korun. Nutno říct, že to je kumulovaná ztráta za 8 let vlády. Ovšem vlády v období hospodářského růstu a bez rozpočtových škrtů. Dnes se pohybuje zadlužení ve výši 22,3 miliard korun. Takže za čtyři roky činí přírůstek dluhu za vlády hejtmanů za ČSSD, včetně čtyř krajských koalic s ODS, 7,7 miliardy korun. A to v době hospodářské recese, omezování státních dotací a omezování výnosů ze sdílených daní.

Pan premiér by neměl lhát nejen spoluobčanům, ale ani opozici. České republice se nedaří a nedaří se ani jejím občanům. Pravicové recepty selhaly a další experimenty hospodářskou situaci země pouze zhorší. Lpění na špatné hospodářské politice vlády ke snížení zadlužení nepřispěje. To ví nejen opozice, která na to několik let bez úspěchu upozorňovala, ale dnes to ví i nezávislí liberální ekonomové, odbory a drtivá většina občanů naší krásné země. 

Blogy