J. Skupníková: Naše strana by se měla soustředit na prorodinnou politiku a zajištění důstojného staří seniorům

2. dubna 2013

Dobrý den,ptáte se,kde by měla naše strana směřovat,myslím,že všichni víme,že jsou to hlavně pracovní místa.Nebyla jsem nikdy v KSČ ani nikdo z mé rodiny,ale v době jejich vládnutí jsem neměla strach o svou budoucnost,žilo se klidněji,čekali jsme sice na banány frontu i na jiné zboží,nabylo to však ponižující,ale čekání na úřadě práce je.

Nejhorší je najít práci po 55 letech,hlavně u žen. Když se posunula doba odchodu do důchodu, tak už podle mě nikdo nepřemýšlel, jakou práci jsou schopni ve svém věku vykonávat.Určitě tam nepatří fyzicky náročná práce, hlavně u žen. Všichni víme,že naše populace stárne,ale uvědomujeme si vůbec, že důvodem je právě nejistá budoucnost mladých lidí, kdy se bojí mít děti,aby je měli jak uživit když musejí zaplatit byt na něj i hypotéku,mít na běžné výdaje,musejí chodit do práce oba dva, jinak není možné slušně uživit svou rodinu. Představte si situaci, když by živitel přišel o práci a manželka byla na mateřské dovolené,přestanou platit hypotéku a je tu exekuce.

Namítnete,že si neměli brát hypotéku na byt,ale kde budou bydlet, když by šli na podnájem, zaplatí totéž a jsou ve stále nejistotě, že jim majitel vypoví smlouvu z nájmu.A teď ještě k důchodcům, pokud jsou dva je to stále dobré,ale pokud zůstane někdo sám, sami víte, jak se jim těžko žije, mít na bydlení, stravu a soustavně zdražující léky. Dnes při posunutí odchodu do důchodu se nemyslelo na to, že tito občané se nemohou starat o své nemocné rodiče v důchodu, když dnes je odchod žen v 60 letech při dvou dětech a mužů v 63 letech, kolik jejich rodičů se dožije 80 let, velmi málo. Proto by naše strana měla vybudovat víc pečovatelských zařízení,aby důstojně staří občané žili.

Dnes pokud staří lidé nejsou vyloženě tazvaně ležáci,nemají nárok na příspěvek v těchto zařízeních,důchody mají kolem 9 000kč a tato zařízení vyjdou na 10 500kč a to ještě přijde zvýšení na 13 500kč .Navíc  se zde platí příplatky za jakýkoliv úkon např. hygienický, přinesení zaplacené stravy atd.Podmínkou v těchto zařízeních je aby jim zůstalo alespoň 15% z jejich důchodů,tak pokud jejich děti nedoplatí zmíněný rozdíl a někteří na to nemají,protože také zůstali sami,tak těmto starým lidem nezbyde nic jiného než trpět je to důstojné?

Tím odpovídám na Vaši otázku, kam by měla směřovat naše strana, zvažovat co přinesou nová rozhodnutí vlády, nejen pro stát, ale i směrem k občanům.

Přejí hezký den Jarmila Skupníková

Blogy