Irské poučení: EU potřebuje daň z finančních transakcí

1. prosince 2010

Keltský tygr je na kolenou. Irsko, opěvované jako hospodářský zázrak, muselo požádat o půjčku Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond. Irsko je pokořeno, státní dluh prudce roste a letošní deficit veřejných financí dosáhne kolem 32%. Ano 32% HDP v jediném roce! Kde se stala chyba?

Ještě nedávno mělo Irsko rozpočtové přebytky a hospodářství rostlo vysokými tempy. Irsko bylo výtečným žákem neoliberálních ideologů: nízké daně a málo regulace. A právně v tom druhém je jádro problému. Soukromé banky předvedly nezodpovědnou expanzi do realit a irský ministr financí ještě zdůrazňoval, že žádná regulace není zapotřebí. Ovšem když se irské banky začaly hroutit, převzal za ně záruky irský stát. To neměl dělat, závazky jsou tak velké, že ohrožují i Irsko jako stát. Investoři již nevěří, že Irsko bude schopno své závazky splatit. A oprávněně. V nejlepším případě bude totiž Irsko 3 roky předstírat, že jednou dluhy splatí a pak dojde ke státnímu bankrotu či spíše k vyrovnání. Irsko se dohodne se svými věřiteli, že z jejich pohledávek splatí nějakých 50-70 procent a zbytek budou muset věřitelé odepsat. Aby se tak nestalo hned, přebere část závazků EU a MMF. A skrze tyto instituce přebere část závazků a ztrát i český daňový poplatník.

Měl by to udělat? V zásadě nikoliv. Nejde jen o to, že Irsko zavedlo daň z příjmů právnických osob ve výši 12,5%, jak vyčítají velké evropské země a mělo tedy daňové příjmy na jejich úkor, ale především o to, že je naprosto nepřijatelné, aby ztráty soukromých firem (irských bank) byly převáděny nejprve na irského daňového poplatníka a poté na evropského daňového poplatníka a to včetně českého. Ztráty finanční sektoru by měl zaplatit sám finanční sektor. Cesta k tomu je relativně jednoduchá. Je třeba zavést nejméně na úrovni EU daň z finančních transakcí, která bude nízkou sazbou zdaňovat každou finanční operaci, jež proběhne v EU či s účastí subjektu EU. Z těchto peněz pak vznikne fond EU, ze kterého bude možné splácet selhání finanční sektoru. Odstranila by se tím nepěkná praxe současné doby, kdy selhání finančního sektoru má být řešeno demontáží sociální státu.

Zavedení daně z finančních transakcí také zvýší šanci na další fungování eura jako společné evropské měny. Současná krize nepochybně prověří životaschopnost eura, tím nejtvrdším možným způsobem. Pokud euro přežije tuto krizi, přežije snad již všechno. V České republice jsme v komfortní situaci, než budeme připraveni na přijetí eura (splnění maastrichtských kritérií) již bude jasné, zda euro je životaschopný projekt či nikoliv a kolem roku 2016 ČR vstoupí do eurozóny, anebo také ne. Za této situace jsou naprosto nepochopitelné hlasy z Hradu či ČNB, které říkají, že je třeba vyjednat pro Českou republiku opt-out ze závazku na přijetí eura jako společné měny, podobným způsobem jako to udělalo Dánsko a Spojené království. Chtěl bych vyjádřit hluboké znepokojení nad podobnými nápady. V této chvíli do eurozóny vstoupit nemůžeme (neplníme kritéria) a eurozóna je zaměstnána sama sebou a nemá kapacitu na přijímání nových členů. Za této situace snaha vyjednat opt-out ze závazku vstoupit do společné evropské měny jenom poškodilo euro, které je i tak pod obrovským tlakem spekulantů a České republice by to nepomohlo, reálně by nic nezískala. Jenom by potvrdilo pověst nespolehlivého partnera, který poškodí společný evropský projekt v nejhorší možné chvíli. Vyzývám tedy ministra financí, aby se distancoval od podobných nezodpovědných nápadů.

Blogy