Od Nového roku se dva úkony – první odhlášení vozidla v místě trvalého pobytu původního vlastníka a druhý přihlášení nového vlastníka na úřadu dle bydliště kupujícího – sloučily v úkon jeden. Přítomnost obou je sice možná, ale prakticky není nutná, když žádost obsahuje ověřený podpis.  Zůstala lhůta 10ti pracovní dnů, která běží od dne prodeje (okamžik změny provozovatele)  a nutnost provedení evidenční kontroly na STK, kde se kontrolují identifikační znaky vozu.  Cílem mělo být zjednodušení práce registru, méně front, když místo dvou cest na registr bude stačit jedna a zavedení elektronického spisu. Registrační místo bude vše skenovat a ukládat na centrální úložiště, kde budou všechny dokumenty dostupné všem úředníkům. Moderní řešení, hodné 21. století.  Také nebylo levné, daňový poplatník, tedy my, si jej zaplatil v stomilionových poplatcích za IT technologie, které ministerstvo dopravy v uplynulých letech utratilo.

Na problém jsem narazil před cca měsícem. Ptal jsem se, který úřad bude „místně příslušný“ pro tento dvojjediný úkon. Očekával jsem odpověď kterýkoliv. Stejně jste mi odpověděl i vy na terase dnes ve Sněmovně. Není to odpověď správná. Vaši úředníci trvají na zcela fatální odpovědi – místně příslušný bude úřad, kde má trvalý pobyt prodávající.

Víc jak 50 % převodů vozidel z majitele na majitele se koná v režimu, kdy oba účastníci bydlí každý v jiném obvodu. A tak uvedu příklad. Kupuji si vůz od majitele, bydlícího v Praze a bydlím v Českých Budějovicích. Sepíšeme smlouvu, původní vlastník mi dá vyplněnou žádost o převod na mě s ověřeným podpisem, zaplatím, sjednám si zákonnou pojistku přes internet (pojišťovny žijí v 21. století a nemusím nikam jezdit) a běží mi 10ti denní lhůta k registraci. V té době si jako nový vlastník a provozovatel, v podstatě i ve vlastním zájmu, dojedu na STK ke kontrole identifikačních znaků. Někteří ještě navštíví autorizovaný servis ke kontrole stavu vozidla. Během několika dnů to všechno v okolí svého bydliště hravě stihnu a po týdnu vyrazím na registrační místo. Mám jej za rohem. Tam mi řeknou sorry. Podle výkladu Ministerstva dopravy je místně příslušný Magistrát hlavního města Prahy, kde bydlí původní provozovatel. 200 km tam, 200 km zpátky a fronta. Celý den v trapu.

Ptal jsem se Vašich úředníků: „Kdyby to chtěl udělat úřad v ČB, co by mu Praha musela poslat?“ Odpověď zní: „NIC!!!“   Zpátky do minulého století. Vyhozené peníze daňových poplatníků, za drahou IT technologii.

Zákon se stanovením místní příslušnosti pracuje velmi povrchně a je ve Vaší moci to upravit vyhláškou. Provozovatel vozidla již bydlí v obvodu ČB. Když nebude platit, že registraci lze provést na kterémkoliv registračním místě, což by bylo opravdu moderní řešení hodné 21. století, s kterým údajně ministerstvo počítá od roku 2016, bylo by velmi vhodné v době startu systému elektronického spisu, aby „místně příslušné“ pro dvojjediný úkon, který v našem případě probíhal původně v Praze a poté v Českých Budějovicích mohl být po Novém roce proveden podle výběru buď v Praze nebo v Českých Budějovicích, podle toho jak se prodávající a kupující dohodnou.

První otázka tedy zní: „Budete se tímto problémem jako ministr dopravy zaobírat a vyřešíte jej ve prospěch občanů ČR, nebo budete daňového poplatníka nutit jezdit registrovat svůj vůz z místa bydliště stovky kilometrů?“

Zákon, který zásadním způsobem mění práci registračních míst, platí již mnoho měsíců. Pokud se nemýlím, tuto úpravu přijala jej ještě vláda Petra Nečase za doby ministra Stanjury.  Druhá otázka tedy logicky zní: „Proč dosud není ve Sbírce zákonů vyhláška, která úředníky usměrní a upraví jejich postupy?“

A poslední a třetí otázka souvisí s mojí návštěvou na registračním místě. Úřady dosud nemají od Vás žádný metodický pokyn. Proběhla školení, na kterých každý z Vašich úředníků říká něco jiného. Na 5 pracovišť (okének) je jeden skener.  Nově se bude vše skenovat – žádost 2 listy, evidenční kontrola  1 list, Technický průkaz oboustranně 2 listy. Systém kolaboval, když se do centra posílala pouze karta s daty (bude se posílat i po lednu). Datový tok bude minimálně pětinásobný. Nároky na úložiště zrovna tak. Navíc je nutné vše zálohovat. Proto se ptám: „Vědí úřady, že musí nakoupit minimálně skenery a posílit datové linky a posílili jste vy na centrálním úložišti konektivitu a velikost úložišť tak, aby systém po 1.1.2015 nezkolaboval?“  Do spuštění zbývá pouze 1,5 měsíce.