Přeběhlík nebo odpadlík?

25. dubna 2012

Tato Sněmovna zažila nebývalé množství změn dresů a straně VV se dokonce podařilo neuvěřitelné. Je ve vládě i v opozici. Geniální a režijně ďábelsky dokonalé.

Premiér a představitelé ODS mne jediného označují  za přeběhlíka. Všichni ostatní jimi prý nejsou. Začínám být na tu nálepku hrdý. Je to způsob přesvědčování veřejnosti, ale i poslanců k opuštění programu, za který byli zvoleni. Je to ale i korupce v ryzím slova smyslu.

Realita

Faktem je, že jsem byl členem poslaneckého klubu VV, a na písemný dotaz Karolíně Peake,  tehdejší předsedkyně klubu VV, proč jsem byl vyloučen, jsem dostal písemnou odpověď, že členství v klubu je exkluzivní záležitost a byl jsem většinou hlasů vyloučen pro nespecifikovanou ztrátu důvěry. Připomínám, že to bylo za mou pomoc Kristýně Kočí (v té době předsedkyně klubu) a Jaroslavu Škárkovi, místopředsedovi strany  a tuto moji činnost v rozsudku nad Vítem Bártou vyhodnotil soudce jako korektní.  Strana mne sama osvobodila a od té doby je jen a jen mojí věcí s kým spolupracuji. Takový je faktický stav kolem přeběhlíka k ČSSD.

Program Věcí veřejných, který mne oslovil a kvůli kterému jsem dal souhlas se zápisem svého jména na kandidátku tohoto uskupení byl středový. Dnes jsem označován jako jediný přeběhlík v této Sněmovně, protože jen já jsem měl opustit program, za který jsem byl zvolen přechodem k sociální demokracii. Není to však naopak? Není to tak, že strana VV vysála levicové voliče (mj. ČSSD) svým levicově laděným programem, aby pak začala dělat pravicovou politiku?  Nebyl celý projekt VV organizovaným pokusem pravicových kmotrů  získat moc na další 4 roky? Lobisticko-podnikatelskými skupinami v pozadí ODS?

Neúspěšné demagogické vysvětlování

Slova premiéra o mém přeběhlictví zopakoval v úterý veřejnosti přeběhlík k Jihočechům 2012 kolega Doktor, pak poslanec Stanjura, zatím člen ODS, vše je relativní a zítra možná …. Díky chlapci za PR.

Doktorovo vysvětlení jeho nepřeběhnutí a mého přeběhlictví, samozřejmě i jeho dalších postojů, bylo částí populace vyhodnoceno hlasováním na stránkách Hydeparku ČT. Částí populace, která se dívá na čt 24, tedy zajímá se o politiku a současně je na internetu. Tedy žádní bezdomovci pane kolego.   85 % vám dalo nesouhlasný hlas. To je stejně drtivá porážka jako u poslankyně platformy Peak, Dagmar Navrátilové o týden dříve, když se pokoušela vysvětlit divákům nevysvětlitelné. Nebyla schopna formulovat důvody vzniku platformy, tedy nepřeběhlictví, jak by řekl premiér Nečas.

"Statečná" vláda s podivným premiérem

Vláda si přichází říct o důvěru. Oceňuji tento krok. Náš systém umožňuje přechod z jedné strany do druhé, jako to udělal kolega Doktor, nebo Paroubek, nebo poslanci kolem kolegyně Peake.  Neodsuzuji nikoho z nich. Pokud k tomu mají důvody, které jsou závažné a opravňující. U jmenovaného kolegy Doktora dokonce víc než chápu, dokonce fandím.  Jeho případ je však úplně odlišný od mého. On je pravicově smýšlející a zradil jej jen jeho premiér, kterého přitom podporoval. Vyměnil jej za dotyk medůzy.  Programové prohlášení vlády je daleko více jeho, Doktorovo,  než kdy bylo moje nebo mých voličů; Věcí veřejných, za které jsem kandidoval. Proto nastal ten obrovský, až neuvěřitelný odliv preferencí.

Ohlédnutí na dobu v klubu VV

Byl jsem jeden z mála, kdo na klubu VV opakovaně upozorňoval, že strana VV se nedrží svého programu. Zejména v sociální oblasti. Strana krátce po volbách ztratila podporu Dr. Rusého, který program z velké části před volbami pomáhal sestavit. Byl jsem kritikem neustálé změny názorů. Od počátku mělo být jasné, tady je mez, za kterou nemůžeme. Mez jsme vymezili a Vít Bárta se s ODS dohodl na opaku. Vyhandloval to za své personální požadavky, či jiné ústupky, které znal jen on sám. To nešlo do nekonečna. V programových otázkách, ne v personálních, jsem to chápal jako velký průšvih. Na venek pak strana působila jako sbor nerozhodnutých, manipulovaných a stále názor měnících idiotů. A takoví jsme byli.

Odešel jsem s vědomím, že strana je nereformovatelná, ovládaná ABL a neplnící své programové sliby. Na tomto fóru i ve Sněmovně jsem to jasně a srozumitelně popsal. Dnes podobně jako já argumentují "ti čistí" píkovci. Necítím satisfakci. To, že majitel strany uplácel si koneckonců myslí i soudce Šott. Jen se podivuji, že soud a rozsudek nebyl tím hlavním motorem odchodu Karolíny Peak.

Definitivní konec VV a opuštění programu

Dnešní rozštěpení klubu VV je pro program VV ještě větší malér. Ze svého programu již nesplní nic. Ustupujete ODS v době, kdy regiony po Vás žádají pravý opak. Na hlas lidu ve straně, ale i na voliče jste se totálně vykašlali. Podezření, že jdete za výhodami a jste zkorumpovaní, se bude snímat velmi těžko. Je to téměř nemožné.  Odchod části rádoby procitnuvších, kteří si najednou uvědomili, že tento způsob chování politické strany je nepřijatelný, přichází pozdě a v době kdy strůjce, který to celé způsoboval, odešel.

Zaštiťujete se dnes chybně nikoliv programem, ale programovým prohlášením. Váš program byl v mnoha bodech, troufám si říct, že ve většině, výrazně levicový.  Pokud se jej ta část poslanců, která si říká VV, bude držet, bude hlasovat s opozicí. Tak jako jsem to ve svobodném období svého nezařazeného života dělal i já a s radostí dělám dosud. Vy, co jste nepochopitelně a z dnešního pohledu bezdůvodně  následovali Karolínu Peak ze strachu před předčasnými volbami se definitivně zpronevěřujete programu a voličům. To je rozdíl mezi Vámi a kolegou Doktorem. Je to rozdíl i mezi Vámi a mnou.  Tohoto programu se stále držím, o čemž Vás přesvědčím. Jinými slovy, do koalice s ODS a TOP 09 strana VV nikdy neměla vstoupit nebo sociální brzdy měly být daleko výraznější. To je ta mez, za kterou jste neměli jít. Vy se však chystáte pokračovat. Přečtěte si co jste slíbili s církevními restitucemi a co zítra odhlasujete.

Lhali jste včera, budete i zítra

Co k tomu dodat. Už nepřemlouvejte bábu ani dědka, aby Vás volili, bude to marné. A nevyzývejte národ, aby kroužkoval poslance. Pokud neuhne bude vyhozen, jako se stalo mě. Možná je však na čase výrazná změna Ústavy směrem k většinovému systému. Politické strany, tak jak fungují u nás by měly dostat před držku.

Moji podporu vláda Petra Nečase již dávno ztratila. Dělá tak fatální chyby, nejen personální, ale i asociální rozhodnutí, že jako slušný člověk a otec 5ti dětí bych se musel stydět, kdybych ji podpořil.
Na závěr promiňte, ale pár zásadních bodů programu VV, s kterým šla do voleb.  Aby i kolega Doktor a premiér pochopili význam přeběhlictví a cti ve vztahu k voličům, nikoliv k programovému prohlášení. Jsou to body pravicové? Tady jsou:


VV slibovaly slovy Prosazujeme: 
V oblasti mýtného přechod na satelitní systém, Odmítáme zavedení elektronických vinět pro osobní automobily, Jsme proti prodeji strategicky významného letiště Ruzyně,  jsme pro přesunutí kamionové dopravy na železnici.
Daň z příjmu právnických osob – ponechat pro následující dva roky sazbu ve výši 20%.
Daň z příjmu fyzických osob – zavést progresivní daň pro nejvyšší příjmové skupiny, konkrétně
25% pro příjmy nad šestinásobek průměrné hrubé měsíční mzdy

Daň z přidané hodnoty – ponechat pro následující dva roky sazby 10% a 20%
Zdanění hazardu – skoncovat s dosavadním systémem výjimek pro sázkové a loterijní společnosti v oblasti daně z příjmu. Příjmy těchto společností budeme zdaňovat jako běžné obchodní společnosti s jednotnou sazbou 20%.
Zrušení daně dědické a darovací
Centrální nákup – zavedeme a ušetříme, zabráníme korupci na ministerstvech
Daňové asignace. Konkrétně navrhujeme, aby mohl daňový poplatník odvádět 2% ze zvýšené daňové sazby do oblasti, kterou si zvolí
Snížení paušálních poslaneckých náhrad na polovinu a zrušení příspěvků politickým stranám na poslanecké mandáty.
Prosazujeme ponechání většinového podílu státu ve strategické energetické společnosti ČEZ.
Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví s ohledem na její historickou úlohu. Navrácení sakrálních staveb, s výjimkou katedrály sv. Víta na Pražském hradě, ostatní majetek, zejména polnosti a lesy, převést obcím a státu
Stanovení ročního příspěvku církvím na údržbu kostelů
Hodláme zavést testy korupční odolnosti politiků a státních úředníků
Pro veřejné činitele usvědčené z korupce, zneužití pravomoci, podvodů, pletich a jiné závažné trestné činnosti prosazujeme zákaz práce ve státní správě.
Prosazujeme posílení pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a rozšíříme jeho působnost i na samosprávu
Chceme zavést povinnost zastupitelů, radních, starostů, primátorů, poslanců a senátorů, ale i ministrů, předsedy vlády a prezidenta podepisovat etický kodex.
Budeme prosazovat zákon o státní službě
povinnou registraci lobbistů, kterou by zřizovalo ministerstvo vnitra, a pravidla pro financování kampaní.
Zákonná týdenní placená otcovská dovolená
Finanční zvýhodnění pěstounské péče
Rozvoj předškolních zařízení
Prosazujeme u obecních bytů diferencovaný postup deregulace zohledňující sociální statut nájemníka.
U nájemníků u soukromých majitelů prosazujeme, do doby než bude daná obec schopna alokovat dostatek volných sociálních malometrážních bytů, finančně podporovat z obecních rozpočtů sociálně slabé tak, aby byli schopni důstojně splácet nájemné
Výstavbu dostatečné kapacity specializovaných pobytových zařízení pro seniory –
Podpora návrhů směřujících k převodu pozemků ze státu na obce, což povede k usnadnění výstavby bytových domů a umožní dotace do infrastruktury
Požadujeme zlepšení servisu poskytovaného úřady práce. Jsme pro zkvalitnění a zefektivnění jimi poskytovaných služeb a nástrojů, především rozšířením nabídky rekvalifikačních kurzů a seminářů rozvíjejících schopnosti, dovednosti a kompetence uchazečů o zaměstnání.
S ohledem na současný stav navrhujeme třísložkový důchodový systém financovaný z těchto zdrojů:

  • Stávající průběžný systém financování z odvodů na sociální pojištění.
  • Možnost spoření 4 % z odvodů na sociální pojištění v jediném státním penzijním fondu.
  • Soukromé komerční penzijní připojištění.

Podpoříme zaměstnávání seniorů snížením odvodů do důchodového systému pro zaměstnavatele důchodců
Zvýšíme platy učitelů o 5 tisíc korun
Zavedeme nástupní učitelské minimum 20 tisíc korun pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ,
čímž získáme více mladých učitelů a kvalitnější výuku cizích jazyků

Nástupní platové minimum pro učitele na VŠ ve výši 25 tisíc korun.
Odložené školné na VŠ – absolvent ho bude platit zpětně, pokud bude po absolvování VŠ pobírat vyšší plat než je průměrná mzda. Na technických fakultách se bude platit zpětně jen 50 % školného.
Podporujeme zachování reklamy na ČT, převážnou část výnosu přesměrujeme do oblasti sportu
Místo pořádání finančně nevýhodných monstrakcí typu MS lyžování v Liberci budeme podporovat oblastní a republikové soutěže pro mládež.
Zjednodušení legislativy – méně zákonů, ale kvalitnějších, srozumitelnějších a vymahatelných.
Zřídíme odbornou skupinu pro revizi Ústavy České republiky za účelem implementace mimo jiné přímé volby a definice zdravotního standardu.
Proevropská politika, jednoznačně a bez výhrad.
Zajistíme, aby úhradu základní péče zprostředkovávala jediná státní pojišťovna efektivně hospodařící pod ministerstvem zdravotnictví
Po definování základní zdravotní péče zrušíme celý stávající systém regulačních poplatků.
Požadujeme zachování poplatku za pobyt v nemocnici a poplatku na lékařské a lékárenské pohotovosti
Odmítáme legislativně neupravené svévolné doplatky (například za registraci u gynekologů či služby stomatologů)
Pro každou skupinu nemocí bude stanoven minimálně jeden plně hrazený lék.
Nesouhlasíme se skrytými podporami zemědělců, kteří dováží svou produkci do České republiky.
Budeme prosazovat přímý prodej potravin a zemědělských produktů českým spotřebitelům,
Po vzoru Španělska, Kypru a Malty sloučíme Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a vytvoříme jedno Ministerstvo zemědělství a životního prostředí.
Vytvoříme podmínky pro rozvoj zpracovatelského potravinářského průmyslu na venkově
Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která musí znevýhodnit zábory a likvidaci nejkvalitnější zemědělské půdy

Blogy