Evropský soud ukončil diskriminaci žen v pojišťovnictví

2. března 2011

ČSSD vítá, že Evropský soud zakázal pojišťovnám přistupovat různě k mužům a ženám a musí teď přistupovat ke všem stejně. Na jednu stranu ženy „prodělají“, neboť pojišťovny dosud rozlišovaly muže a ženy při výpočtu povinného ručení (řidičky měly slevu), někde také měly ženy levnější pojištění úvěrů či úrazové pojištění.

Na druhou stranu bude ale systém mnohem spravedlivější v případě pojištění penzijního či životního. Vzhledem k tomu, že se ženy dožívají delšího věku, jim byla měsíčně vyplácena nižší částka než mužům. Ženy mají průměrně nižší výdělky než muži a tudíž nižší penze – a to především kvůli svému mateřství. Řada z nich se pak za „odměnu“, že se věnovaly část života péči o děti, dostává do velkých sociálních problémů – natolik závažných a rozšířených, že se pro to dokonce zavedl termín „feminizace chudoby“.

Vyrovnání rozdílů považuji za správné. Diskuse na toto téma probíhala v EU již několik let. Uzavírání smluv s různými podmínkami na základě příslušnosti k jednomu či druhému pohlaví vypadá na první pohled logicky. Jenomže jestli pojišťovny rozlišují mezi ženami a muži, měly by brát v potaz i jiné věci – například jestli je pojištěnec kuřák či nikoli, zda trpí nějakou chronickou chorobou či zda řidič pojišťující auto žije v oblasti s vyšší či nižší kriminalitou. Podobných kritérií lze nalézt celou řadu a používat téměř výhradně kritérium mužsko-ženské jsem vždy považovala za diskriminační.

Blogy