Evropa přivítala Nový rok

14. ledna 2016

Silvestr je vždy mezník konce roku starého a počátku roku nového, je to čas rekapitulace minulého a předsevzetí do roku budoucího. Bude i mezníkem při řešení migrační krize? Pokud nepřejdou politici od summitů a silných slov k rázným a jasným činům, tak může být mezníkem skokové a nebezpečné radikalizace v Evropě.

Události za svitu ohňostrojů ve Švédsku, Rakousku, Švýcarsku a především Německu ukázaly v plném světle bezradnou policii, mlčící média, zaskočené politiky a vyděšené občany… Strach je špatný rádce, a pokud evropští politici nebudou skutečně odpovědně a společně řešit migrační krizi a její příčiny, tak je důsledky jejich „nekonání“ smetou do propadliště dějin.

Existuje mnoho konspiračních teorií o organizovanosti obrovských migračních vln, které se valí do Evropy a stejně tolik černých scénářů co Evropě přinesou. Ať už jsou organizované či nikoliv, jedno je jisté a to, že některé země EU tuto situaci hrubě podcenily. Incidenty a trestné činy, kterých se dopustili někteří přistěhovalci a bohužel i žadatelé o azyl budou mít zásadní vliv na vztah občanů Evropské unie k migrantům. Mohou zhoršit také vztahy mezi politiky členských zemí a  lze  předpokládat zhoršení celkové atmosféry v evropské společnosti s dopadem na důvěru občanů v politiky a státní moc.

Kdo přichází s žádostí o pomoc, nemůže páchat trestné činy, není přípustné, aby byli občané Evropské unie vystaveni násilí ve svých vlastních zemích a daní za jejich solidaritu byl strach. Není možné bez jakýchkoliv pravidel říkat, přijeďte, jste všichni vítáni a pak zaskočeni svolávat summity a řešit otázky zda jsou přicházející schopni a ochotni ctít zákony naší země, zda jsou schopni a ochotni změnit svůj historický postoj k ženám, zda jsou schopni a ochotni integrovat se do kulturního a společenského prostředí Evropy…

Pojem „kolektivní vina“ nepatří k mým oblíbeným, ale známe skutečně identitu všech přicházejících a jejich motivaci? Jen z 23 vyšetřovaných v Kolíně nad Rýnem bylo 10 žadatelů o azyl a 7 nelegálních migrantů.  V Německu bylo podáno více než 550 trestních oznámení, kdy pachatele bude velmi složité identifikovat. Není možné tolerovat ohrožení bezpečnosti  vlastních občanů radikalismem v jakékoliv podobě.

Naprosto souhlasím s tím, že nelze tolerovat incidenty, které se udály na přelomu roku a nelze je v žádném případě jakkoliv omlouvat, zlehčovat či zamlčovat a zametat pod koberec. Kdo páchá trestný čin, musí být potrestán a v případě přistěhovalců a migrantů vypovězením z Evropské unie. Současně je třeba také zastavit nekontrolovatelnou vlnu migrace, která ohrožuje evropské standardy a nebezpečně radikalizuje celou evropskou společnost.

Blogy