Důchodová reforma pro budoucí generace

20. srpna 2010

Současná vládní koalice pokračuje v demontáži sociálního státu a veřejných služeb. Schodku v důchodovém systému, který způsobil mimo jiné demografický vývoj obyvatelstva či zastropování sociálního pojišťění, zneužila Bezděkova komise v návrhu reformy penzijního systému.

Za základní sporný bod považuji navrhované oslabení příjmů průběžného důchodového systému snížením odvodu sazby na pojistném ze současných 28% na 23% a nahrazení těchto příjmů zvýšením sazby DPH. Tento manévr znamená dát 5% pojistného do správy soukromým penzijním fondům, což bude znamenat každoroční výpadek na státním důchodovém účtu 60 miliard korun. A tyto peníze má zalepit zdražení potravin, léků a služeb. Svým způsobem půjde o snížení životní úrovně širokých vrstev občanů naší země.

Představa členů Bezděkovy komise, z nichž drtivá většina byla ve střetu zájmů, zavést povinné kapitálové spoření je mylná. Stát není schopen garantovat výnos z penzijních fondů, ani ochranu vložených investic občanů. A také kapitálové systémy nejsou žádnou ochranou proti demografickému stárnutí občanů. Nehledě na to, že důchodové či investiční fondy nemají vůči klientům žádnou zodpovědnost. Zároveň je nutno si uvědomit, že i Světová banka varuje před zvýšením nákladů na administrativu v případě povinných opt-outů.

Pravicová důchodová reforma skrývá ještě dva problémy. Tím prvním je zrušení vdovského a vdoveckého důchodu, což by bylo opravdu sociálně velmi tvrdé opatření. A to přesto, že v současné době se tento důchod přiznává na dobu jednoho roku. Druhou problematikou související se zvyšováním věku pro odchod do důchodu je neochota vládní koalice zajistit možnost předčasných důchodů pro některá povolání nebo proplácet náhradu za dobu péče o dítě.

Řešením důchodové reformy pro budoucí generace je ponechání současného průběžného důchodového systému založeného na systému sociální ochrany. Tento systém je nutné doplnit o podnikové systémy, které budou schopny zohlednit specifiku jednotlivých druhů zaměstnání svým příspěvkem zaměstnanci. Tyto dva systémy budou doplněny již fungujícím dobrovolným systémem spoření v soukromých penzijních fondech, který umožní lidem s vyššími příjmy větší zabezpečení na stáří.

Neudržitelný není důchodový systém, ale politicko-ekonomické uspořádání, které umožňuje daňové úniky a úlevy do kapes bohatých a nízké firemní daně. Důchodová reforma není nutná z důvodu nedostatku peněz, ale z ryze ideologických důvodů, kdy současná pravice snižuje rozsah veřejných služeb a nutí občany, aby se každý postaral sám o sebe. Smyslem takovýchto reforem není změna k lepšímu, ale snaha oprostit stát od závazků, které v rámci solidárního a sociálního státu občanům dal.

Blogy